Omvandla Volym


Hur många hektoliter är 1 gallon (us)?
1 gallon (us)
=
0.037854 hektoliter
(utbyte gallon (us) och hektoliter)
omvandla kalkylator
0.037854 X = ???

gallon (us)

Den US gallon definierades som 231 inchcentimeter³.

hektoliter

Den hektoliter definierades som 100 liter (hecto=100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 gallon (us) = 0.037854 hektoliter
2 gallon (us) = 0.075708 hektoliter
3 gallon (us) = 0.113562 hektoliter
4 gallon (us) = 0.151416 hektoliter
5 gallon (us) = 0.189270 hektoliter
6 gallon (us) = 0.227124 hektoliter
7 gallon (us) = 0.264978 hektoliter
8 gallon (us) = 0.302832 hektoliter
9 gallon (us) = 0.340686 hektoliter
10 gallon (us) = 0.378540 hektoliter
11 gallon (us) = 0.416394 hektoliter
12 gallon (us) = 0.454248 hektoliter
13 gallon (us) = 0.492102 hektoliter
14 gallon (us) = 0.529956 hektoliter
15 gallon (us) = 0.567810 hektoliter
16 gallon (us) = 0.605664 hektoliter
17 gallon (us) = 0.643518 hektoliter
18 gallon (us) = 0.681372 hektoliter
19 gallon (us) = 0.719226 hektoliter
20 gallon (us) = 0.757080 hektoliter
21 gallon (us) = 0.794934 hektoliter
22 gallon (us) = 0.832788 hektoliter
23 gallon (us) = 0.870642 hektoliter
24 gallon (us) = 0.91 hektoliter
25 gallon (us) = 0.95 hektoliter
26 gallon (us) = 0.98 hektoliter
27 gallon (us) = 1.02 hektoliter
28 gallon (us) = 1.06 hektoliter
29 gallon (us) = 1.10 hektoliter
30 gallon (us) = 1.14 hektoliter
31 gallon (us) = 1.17 hektoliter
32 gallon (us) = 1.21 hektoliter
33 gallon (us) = 1.25 hektoliter
34 gallon (us) = 1.29 hektoliter
35 gallon (us) = 1.32 hektoliter
36 gallon (us) = 1.36 hektoliter
37 gallon (us) = 1.40 hektoliter
38 gallon (us) = 1.44 hektoliter
39 gallon (us) = 1.48 hektoliter
40 gallon (us) = 1.51 hektoliter
41 gallon (us) = 1.55 hektoliter
42 gallon (us) = 1.59 hektoliter
43 gallon (us) = 1.63 hektoliter
44 gallon (us) = 1.67 hektoliter
45 gallon (us) = 1.70 hektoliter
46 gallon (us) = 1.74 hektoliter
47 gallon (us) = 1.78 hektoliter
48 gallon (us) = 1.82 hektoliter
49 gallon (us) = 1.85 hektoliter
50 gallon (us) = 1.89 hektoliter