Omvandla Volym


Hur många centiliter är 1 gallon (us)?
1 gallon (us)
=
378.54 centiliter
(utbyte gallon (us) och centiliter)
omvandla kalkylator
378.54 X = ???

gallon (us)

Den US gallon definierades som 231 inchcentimeter³.

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 gallon (us) = 378.54 centiliter
2 gallon (us) = 757.08 centiliter
3 gallon (us) = 1,135.62 centiliter
4 gallon (us) = 1,514.16 centiliter
5 gallon (us) = 1,892.70 centiliter
6 gallon (us) = 2,271.24 centiliter
7 gallon (us) = 2,649.78 centiliter
8 gallon (us) = 3,028.32 centiliter
9 gallon (us) = 3,406.86 centiliter
10 gallon (us) = 3,785.40 centiliter
11 gallon (us) = 4,163.94 centiliter
12 gallon (us) = 4,542.48 centiliter
13 gallon (us) = 4,921.02 centiliter
14 gallon (us) = 5,299.56 centiliter
15 gallon (us) = 5,678.10 centiliter
16 gallon (us) = 6,056.64 centiliter
17 gallon (us) = 6,435.18 centiliter
18 gallon (us) = 6,813.72 centiliter
19 gallon (us) = 7,192.26 centiliter
20 gallon (us) = 7,570.80 centiliter
21 gallon (us) = 7,949.34 centiliter
22 gallon (us) = 8,327.88 centiliter
23 gallon (us) = 8,706.42 centiliter
24 gallon (us) = 9,084.96 centiliter
25 gallon (us) = 9,463.50 centiliter
26 gallon (us) = 9,842.04 centiliter
27 gallon (us) = 10,220.58 centiliter
28 gallon (us) = 10,599.12 centiliter
29 gallon (us) = 10,977.66 centiliter
30 gallon (us) = 11,356.20 centiliter
31 gallon (us) = 11,734.74 centiliter
32 gallon (us) = 12,113.28 centiliter
33 gallon (us) = 12,491.82 centiliter
34 gallon (us) = 12,870.36 centiliter
35 gallon (us) = 13,248.90 centiliter
36 gallon (us) = 13,627.44 centiliter
37 gallon (us) = 14,005.98 centiliter
38 gallon (us) = 14,384.52 centiliter
39 gallon (us) = 14,763.06 centiliter
40 gallon (us) = 15,141.60 centiliter
41 gallon (us) = 15,520.14 centiliter
42 gallon (us) = 15,898.68 centiliter
43 gallon (us) = 16,277.22 centiliter
44 gallon (us) = 16,655.76 centiliter
45 gallon (us) = 17,034.30 centiliter
46 gallon (us) = 17,412.84 centiliter
47 gallon (us) = 17,791.38 centiliter
48 gallon (us) = 18,169.92 centiliter
49 gallon (us) = 18,548.46 centiliter
50 gallon (us) = 18,927.00 centiliter