Omvandla Volym


Hur många centiliter är 1 pint (us)?
1 pint (us)
=
47.31 centiliter
(utbyte pint (us) och centiliter)
omvandla kalkylator
47.31 X = ???

pint (us)

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 pint (us) = 47.31 centiliter
2 pint (us) = 94.62 centiliter
3 pint (us) = 141.93 centiliter
4 pint (us) = 189.24 centiliter
5 pint (us) = 236.55 centiliter
6 pint (us) = 283.86 centiliter
7 pint (us) = 331.17 centiliter
8 pint (us) = 378.48 centiliter
9 pint (us) = 425.79 centiliter
10 pint (us) = 473.10 centiliter
11 pint (us) = 520.41 centiliter
12 pint (us) = 567.72 centiliter
13 pint (us) = 615.03 centiliter
14 pint (us) = 662.34 centiliter
15 pint (us) = 709.65 centiliter
16 pint (us) = 756.96 centiliter
17 pint (us) = 804.27 centiliter
18 pint (us) = 851.58 centiliter
19 pint (us) = 898.89 centiliter
20 pint (us) = 946.20 centiliter
21 pint (us) = 993.51 centiliter
22 pint (us) = 1,040.82 centiliter
23 pint (us) = 1,088.13 centiliter
24 pint (us) = 1,135.44 centiliter
25 pint (us) = 1,182.75 centiliter
26 pint (us) = 1,230.06 centiliter
27 pint (us) = 1,277.37 centiliter
28 pint (us) = 1,324.68 centiliter
29 pint (us) = 1,371.99 centiliter
30 pint (us) = 1,419.30 centiliter
31 pint (us) = 1,466.61 centiliter
32 pint (us) = 1,513.92 centiliter
33 pint (us) = 1,561.23 centiliter
34 pint (us) = 1,608.54 centiliter
35 pint (us) = 1,655.85 centiliter
36 pint (us) = 1,703.16 centiliter
37 pint (us) = 1,750.47 centiliter
38 pint (us) = 1,797.78 centiliter
39 pint (us) = 1,845.09 centiliter
40 pint (us) = 1,892.40 centiliter
41 pint (us) = 1,939.71 centiliter
42 pint (us) = 1,987.02 centiliter
43 pint (us) = 2,034.33 centiliter
44 pint (us) = 2,081.64 centiliter
45 pint (us) = 2,128.95 centiliter
46 pint (us) = 2,176.26 centiliter
47 pint (us) = 2,223.57 centiliter
48 pint (us) = 2,270.88 centiliter
49 pint (us) = 2,318.19 centiliter
50 pint (us) = 2,365.50 centiliter