Omvandla Volym


Hur många centiliter är 1 milliliter?
1 milliliter
=
0.1 centiliter
(utbyte milliliter och centiliter)
omvandla kalkylator
0.1 X = ???

milliliter

Den milliliter definierades som1/1000 liter (milli=1/1000)

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 milliliter = 0.100000 centiliter
2 milliliter = 0.200000 centiliter
3 milliliter = 0.300000 centiliter
4 milliliter = 0.400000 centiliter
5 milliliter = 0.500000 centiliter
6 milliliter = 0.600000 centiliter
7 milliliter = 0.700000 centiliter
8 milliliter = 0.800000 centiliter
9 milliliter = 0.900000 centiliter
10 milliliter = 1.00 centiliter
11 milliliter = 1.10 centiliter
12 milliliter = 1.20 centiliter
13 milliliter = 1.30 centiliter
14 milliliter = 1.40 centiliter
15 milliliter = 1.50 centiliter
16 milliliter = 1.60 centiliter
17 milliliter = 1.70 centiliter
18 milliliter = 1.80 centiliter
19 milliliter = 1.90 centiliter
20 milliliter = 2.00 centiliter
21 milliliter = 2.10 centiliter
22 milliliter = 2.20 centiliter
23 milliliter = 2.30 centiliter
24 milliliter = 2.40 centiliter
25 milliliter = 2.50 centiliter
26 milliliter = 2.60 centiliter
27 milliliter = 2.70 centiliter
28 milliliter = 2.80 centiliter
29 milliliter = 2.90 centiliter
30 milliliter = 3.00 centiliter
31 milliliter = 3.10 centiliter
32 milliliter = 3.20 centiliter
33 milliliter = 3.30 centiliter
34 milliliter = 3.40 centiliter
35 milliliter = 3.50 centiliter
36 milliliter = 3.60 centiliter
37 milliliter = 3.70 centiliter
38 milliliter = 3.80 centiliter
39 milliliter = 3.90 centiliter
40 milliliter = 4.00 centiliter
41 milliliter = 4.10 centiliter
42 milliliter = 4.20 centiliter
43 milliliter = 4.30 centiliter
44 milliliter = 4.40 centiliter
45 milliliter = 4.50 centiliter
46 milliliter = 4.60 centiliter
47 milliliter = 4.70 centiliter
48 milliliter = 4.80 centiliter
49 milliliter = 4.90 centiliter
50 milliliter = 5.00 centiliter