Omvandla Volym


Hur många fluid ounce är 1 milliliter?
1 milliliter
=
0.033813484817745 fluid ounce
(utbyte milliliter och fluid ounce)
omvandla kalkylator
0.033813484817745 X = ???

milliliter

Den milliliter definierades som1/1000 liter (milli=1/1000)

fluid ounce

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 milliliter = 0.033813 fluid ounce
2 milliliter = 0.067627 fluid ounce
3 milliliter = 0.101440 fluid ounce
4 milliliter = 0.135254 fluid ounce
5 milliliter = 0.169067 fluid ounce
6 milliliter = 0.202881 fluid ounce
7 milliliter = 0.236694 fluid ounce
8 milliliter = 0.270508 fluid ounce
9 milliliter = 0.304321 fluid ounce
10 milliliter = 0.338135 fluid ounce
11 milliliter = 0.371948 fluid ounce
12 milliliter = 0.405762 fluid ounce
13 milliliter = 0.439575 fluid ounce
14 milliliter = 0.473389 fluid ounce
15 milliliter = 0.507202 fluid ounce
16 milliliter = 0.541016 fluid ounce
17 milliliter = 0.574829 fluid ounce
18 milliliter = 0.608643 fluid ounce
19 milliliter = 0.642456 fluid ounce
20 milliliter = 0.676270 fluid ounce
21 milliliter = 0.710083 fluid ounce
22 milliliter = 0.743897 fluid ounce
23 milliliter = 0.777710 fluid ounce
24 milliliter = 0.811524 fluid ounce
25 milliliter = 0.845337 fluid ounce
26 milliliter = 0.879151 fluid ounce
27 milliliter = 0.91 fluid ounce
28 milliliter = 0.95 fluid ounce
29 milliliter = 0.98 fluid ounce
30 milliliter = 1.01 fluid ounce
31 milliliter = 1.05 fluid ounce
32 milliliter = 1.08 fluid ounce
33 milliliter = 1.12 fluid ounce
34 milliliter = 1.15 fluid ounce
35 milliliter = 1.18 fluid ounce
36 milliliter = 1.22 fluid ounce
37 milliliter = 1.25 fluid ounce
38 milliliter = 1.28 fluid ounce
39 milliliter = 1.32 fluid ounce
40 milliliter = 1.35 fluid ounce
41 milliliter = 1.39 fluid ounce
42 milliliter = 1.42 fluid ounce
43 milliliter = 1.45 fluid ounce
44 milliliter = 1.49 fluid ounce
45 milliliter = 1.52 fluid ounce
46 milliliter = 1.56 fluid ounce
47 milliliter = 1.59 fluid ounce
48 milliliter = 1.62 fluid ounce
49 milliliter = 1.66 fluid ounce
50 milliliter = 1.69 fluid ounce