Omvandla Volym


Hur många fluid ounce är 1 kubikcentimeter?
1 kubikcentimeter
=
0.033813484817745 fluid ounce
(utbyte kubikcentimeter och fluid ounce)
omvandla kalkylator
0.033813484817745 X = ???

kubikcentimeter

fluid ounce

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikcentimeter = 0.033813 fluid ounce
2 kubikcentimeter = 0.067627 fluid ounce
3 kubikcentimeter = 0.101440 fluid ounce
4 kubikcentimeter = 0.135254 fluid ounce
5 kubikcentimeter = 0.169067 fluid ounce
6 kubikcentimeter = 0.202881 fluid ounce
7 kubikcentimeter = 0.236694 fluid ounce
8 kubikcentimeter = 0.270508 fluid ounce
9 kubikcentimeter = 0.304321 fluid ounce
10 kubikcentimeter = 0.338135 fluid ounce
11 kubikcentimeter = 0.371948 fluid ounce
12 kubikcentimeter = 0.405762 fluid ounce
13 kubikcentimeter = 0.439575 fluid ounce
14 kubikcentimeter = 0.473389 fluid ounce
15 kubikcentimeter = 0.507202 fluid ounce
16 kubikcentimeter = 0.541016 fluid ounce
17 kubikcentimeter = 0.574829 fluid ounce
18 kubikcentimeter = 0.608643 fluid ounce
19 kubikcentimeter = 0.642456 fluid ounce
20 kubikcentimeter = 0.676270 fluid ounce
21 kubikcentimeter = 0.710083 fluid ounce
22 kubikcentimeter = 0.743897 fluid ounce
23 kubikcentimeter = 0.777710 fluid ounce
24 kubikcentimeter = 0.811524 fluid ounce
25 kubikcentimeter = 0.845337 fluid ounce
26 kubikcentimeter = 0.879151 fluid ounce
27 kubikcentimeter = 0.91 fluid ounce
28 kubikcentimeter = 0.95 fluid ounce
29 kubikcentimeter = 0.98 fluid ounce
30 kubikcentimeter = 1.01 fluid ounce
31 kubikcentimeter = 1.05 fluid ounce
32 kubikcentimeter = 1.08 fluid ounce
33 kubikcentimeter = 1.12 fluid ounce
34 kubikcentimeter = 1.15 fluid ounce
35 kubikcentimeter = 1.18 fluid ounce
36 kubikcentimeter = 1.22 fluid ounce
37 kubikcentimeter = 1.25 fluid ounce
38 kubikcentimeter = 1.28 fluid ounce
39 kubikcentimeter = 1.32 fluid ounce
40 kubikcentimeter = 1.35 fluid ounce
41 kubikcentimeter = 1.39 fluid ounce
42 kubikcentimeter = 1.42 fluid ounce
43 kubikcentimeter = 1.45 fluid ounce
44 kubikcentimeter = 1.49 fluid ounce
45 kubikcentimeter = 1.52 fluid ounce
46 kubikcentimeter = 1.56 fluid ounce
47 kubikcentimeter = 1.59 fluid ounce
48 kubikcentimeter = 1.62 fluid ounce
49 kubikcentimeter = 1.66 fluid ounce
50 kubikcentimeter = 1.69 fluid ounce