Omvandla Volym


Hur många fluid ounce är 1 liter?
1 liter
=
33.813484817745 fluid ounce
(utbyte liter och fluid ounce)
omvandla kalkylator
33.813484817745 X = ???

liter

Den liter definierades som 1000 centimeter³

fluid ounce

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 liter = 33.81 fluid ounce
2 liter = 67.63 fluid ounce
3 liter = 101.44 fluid ounce
4 liter = 135.25 fluid ounce
5 liter = 169.07 fluid ounce
6 liter = 202.88 fluid ounce
7 liter = 236.69 fluid ounce
8 liter = 270.51 fluid ounce
9 liter = 304.32 fluid ounce
10 liter = 338.13 fluid ounce
11 liter = 371.95 fluid ounce
12 liter = 405.76 fluid ounce
13 liter = 439.58 fluid ounce
14 liter = 473.39 fluid ounce
15 liter = 507.20 fluid ounce
16 liter = 541.02 fluid ounce
17 liter = 574.83 fluid ounce
18 liter = 608.64 fluid ounce
19 liter = 642.46 fluid ounce
20 liter = 676.27 fluid ounce
21 liter = 710.08 fluid ounce
22 liter = 743.90 fluid ounce
23 liter = 777.71 fluid ounce
24 liter = 811.52 fluid ounce
25 liter = 845.34 fluid ounce
26 liter = 879.15 fluid ounce
27 liter = 912.96 fluid ounce
28 liter = 946.78 fluid ounce
29 liter = 980.59 fluid ounce
30 liter = 1,014.40 fluid ounce
31 liter = 1,048.22 fluid ounce
32 liter = 1,082.03 fluid ounce
33 liter = 1,115.84 fluid ounce
34 liter = 1,149.66 fluid ounce
35 liter = 1,183.47 fluid ounce
36 liter = 1,217.29 fluid ounce
37 liter = 1,251.10 fluid ounce
38 liter = 1,284.91 fluid ounce
39 liter = 1,318.73 fluid ounce
40 liter = 1,352.54 fluid ounce
41 liter = 1,386.35 fluid ounce
42 liter = 1,420.17 fluid ounce
43 liter = 1,453.98 fluid ounce
44 liter = 1,487.79 fluid ounce
45 liter = 1,521.61 fluid ounce
46 liter = 1,555.42 fluid ounce
47 liter = 1,589.23 fluid ounce
48 liter = 1,623.05 fluid ounce
49 liter = 1,656.86 fluid ounce
50 liter = 1,690.67 fluid ounce