Omvandla Volym


Hur många fluid ounce är 1 centiliter?
1 centiliter
=
0.33813484817745 fluid ounce
(utbyte centiliter och fluid ounce)
omvandla kalkylator
0.33813484817745 X = ???

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)

fluid ounce

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 centiliter = 0.338135 fluid ounce
2 centiliter = 0.676270 fluid ounce
3 centiliter = 1.01 fluid ounce
4 centiliter = 1.35 fluid ounce
5 centiliter = 1.69 fluid ounce
6 centiliter = 2.03 fluid ounce
7 centiliter = 2.37 fluid ounce
8 centiliter = 2.71 fluid ounce
9 centiliter = 3.04 fluid ounce
10 centiliter = 3.38 fluid ounce
11 centiliter = 3.72 fluid ounce
12 centiliter = 4.06 fluid ounce
13 centiliter = 4.40 fluid ounce
14 centiliter = 4.73 fluid ounce
15 centiliter = 5.07 fluid ounce
16 centiliter = 5.41 fluid ounce
17 centiliter = 5.75 fluid ounce
18 centiliter = 6.09 fluid ounce
19 centiliter = 6.42 fluid ounce
20 centiliter = 6.76 fluid ounce
21 centiliter = 7.10 fluid ounce
22 centiliter = 7.44 fluid ounce
23 centiliter = 7.78 fluid ounce
24 centiliter = 8.12 fluid ounce
25 centiliter = 8.45 fluid ounce
26 centiliter = 8.79 fluid ounce
27 centiliter = 9.13 fluid ounce
28 centiliter = 9.47 fluid ounce
29 centiliter = 9.81 fluid ounce
30 centiliter = 10.14 fluid ounce
31 centiliter = 10.48 fluid ounce
32 centiliter = 10.82 fluid ounce
33 centiliter = 11.16 fluid ounce
34 centiliter = 11.50 fluid ounce
35 centiliter = 11.83 fluid ounce
36 centiliter = 12.17 fluid ounce
37 centiliter = 12.51 fluid ounce
38 centiliter = 12.85 fluid ounce
39 centiliter = 13.19 fluid ounce
40 centiliter = 13.53 fluid ounce
41 centiliter = 13.86 fluid ounce
42 centiliter = 14.20 fluid ounce
43 centiliter = 14.54 fluid ounce
44 centiliter = 14.88 fluid ounce
45 centiliter = 15.22 fluid ounce
46 centiliter = 15.55 fluid ounce
47 centiliter = 15.89 fluid ounce
48 centiliter = 16.23 fluid ounce
49 centiliter = 16.57 fluid ounce
50 centiliter = 16.91 fluid ounce