Omvandla Volym


Hur många fluid ounce är 1 deciliter?
1 deciliter
=
3.3813484817745 fluid ounce
(utbyte deciliter och fluid ounce)
omvandla kalkylator
3.3813484817745 X = ???

deciliter

Den deciliter definierades som 1/10 liter (deci=1/10)

fluid ounce

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 deciliter = 3.38 fluid ounce
2 deciliter = 6.76 fluid ounce
3 deciliter = 10.14 fluid ounce
4 deciliter = 13.53 fluid ounce
5 deciliter = 16.91 fluid ounce
6 deciliter = 20.29 fluid ounce
7 deciliter = 23.67 fluid ounce
8 deciliter = 27.05 fluid ounce
9 deciliter = 30.43 fluid ounce
10 deciliter = 33.81 fluid ounce
11 deciliter = 37.19 fluid ounce
12 deciliter = 40.58 fluid ounce
13 deciliter = 43.96 fluid ounce
14 deciliter = 47.34 fluid ounce
15 deciliter = 50.72 fluid ounce
16 deciliter = 54.10 fluid ounce
17 deciliter = 57.48 fluid ounce
18 deciliter = 60.86 fluid ounce
19 deciliter = 64.25 fluid ounce
20 deciliter = 67.63 fluid ounce
21 deciliter = 71.01 fluid ounce
22 deciliter = 74.39 fluid ounce
23 deciliter = 77.77 fluid ounce
24 deciliter = 81.15 fluid ounce
25 deciliter = 84.53 fluid ounce
26 deciliter = 87.92 fluid ounce
27 deciliter = 91.30 fluid ounce
28 deciliter = 94.68 fluid ounce
29 deciliter = 98.06 fluid ounce
30 deciliter = 101.44 fluid ounce
31 deciliter = 104.82 fluid ounce
32 deciliter = 108.20 fluid ounce
33 deciliter = 111.58 fluid ounce
34 deciliter = 114.97 fluid ounce
35 deciliter = 118.35 fluid ounce
36 deciliter = 121.73 fluid ounce
37 deciliter = 125.11 fluid ounce
38 deciliter = 128.49 fluid ounce
39 deciliter = 131.87 fluid ounce
40 deciliter = 135.25 fluid ounce
41 deciliter = 138.64 fluid ounce
42 deciliter = 142.02 fluid ounce
43 deciliter = 145.40 fluid ounce
44 deciliter = 148.78 fluid ounce
45 deciliter = 152.16 fluid ounce
46 deciliter = 155.54 fluid ounce
47 deciliter = 158.92 fluid ounce
48 deciliter = 162.30 fluid ounce
49 deciliter = 165.69 fluid ounce
50 deciliter = 169.07 fluid ounce