Omvandla Volym


Hur många kubikcentimeter är 1 fluid ounce?
1 fluid ounce
=
29.574 kubikcentimeter
(utbyte fluid ounce och kubikcentimeter)
omvandla kalkylator
29.574 X = ???

fluid ounce

kubikcentimeter

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 fluid ounce = 29.57 kubikcentimeter
2 fluid ounce = 59.15 kubikcentimeter
3 fluid ounce = 88.72 kubikcentimeter
4 fluid ounce = 118.30 kubikcentimeter
5 fluid ounce = 147.87 kubikcentimeter
6 fluid ounce = 177.44 kubikcentimeter
7 fluid ounce = 207.02 kubikcentimeter
8 fluid ounce = 236.59 kubikcentimeter
9 fluid ounce = 266.17 kubikcentimeter
10 fluid ounce = 295.74 kubikcentimeter
11 fluid ounce = 325.31 kubikcentimeter
12 fluid ounce = 354.89 kubikcentimeter
13 fluid ounce = 384.46 kubikcentimeter
14 fluid ounce = 414.04 kubikcentimeter
15 fluid ounce = 443.61 kubikcentimeter
16 fluid ounce = 473.18 kubikcentimeter
17 fluid ounce = 502.76 kubikcentimeter
18 fluid ounce = 532.33 kubikcentimeter
19 fluid ounce = 561.91 kubikcentimeter
20 fluid ounce = 591.48 kubikcentimeter
21 fluid ounce = 621.05 kubikcentimeter
22 fluid ounce = 650.63 kubikcentimeter
23 fluid ounce = 680.20 kubikcentimeter
24 fluid ounce = 709.78 kubikcentimeter
25 fluid ounce = 739.35 kubikcentimeter
26 fluid ounce = 768.92 kubikcentimeter
27 fluid ounce = 798.50 kubikcentimeter
28 fluid ounce = 828.07 kubikcentimeter
29 fluid ounce = 857.65 kubikcentimeter
30 fluid ounce = 887.22 kubikcentimeter
31 fluid ounce = 916.79 kubikcentimeter
32 fluid ounce = 946.37 kubikcentimeter
33 fluid ounce = 975.94 kubikcentimeter
34 fluid ounce = 1,005.52 kubikcentimeter
35 fluid ounce = 1,035.09 kubikcentimeter
36 fluid ounce = 1,064.66 kubikcentimeter
37 fluid ounce = 1,094.24 kubikcentimeter
38 fluid ounce = 1,123.81 kubikcentimeter
39 fluid ounce = 1,153.39 kubikcentimeter
40 fluid ounce = 1,182.96 kubikcentimeter
41 fluid ounce = 1,212.53 kubikcentimeter
42 fluid ounce = 1,242.11 kubikcentimeter
43 fluid ounce = 1,271.68 kubikcentimeter
44 fluid ounce = 1,301.26 kubikcentimeter
45 fluid ounce = 1,330.83 kubikcentimeter
46 fluid ounce = 1,360.40 kubikcentimeter
47 fluid ounce = 1,389.98 kubikcentimeter
48 fluid ounce = 1,419.55 kubikcentimeter
49 fluid ounce = 1,449.13 kubikcentimeter
50 fluid ounce = 1,478.70 kubikcentimeter