Omvandla Volym


Hur många kubikdecimeter är 1 fluid ounce?
1 fluid ounce
=
0.029574 kubikdecimeter
(utbyte fluid ounce och kubikdecimeter)
omvandla kalkylator
0.029574 X = ???

fluid ounce

kubikdecimeter

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 fluid ounce = 0.029574 kubikdecimeter
2 fluid ounce = 0.059148 kubikdecimeter
3 fluid ounce = 0.088722 kubikdecimeter
4 fluid ounce = 0.118296 kubikdecimeter
5 fluid ounce = 0.147870 kubikdecimeter
6 fluid ounce = 0.177444 kubikdecimeter
7 fluid ounce = 0.207018 kubikdecimeter
8 fluid ounce = 0.236592 kubikdecimeter
9 fluid ounce = 0.266166 kubikdecimeter
10 fluid ounce = 0.295740 kubikdecimeter
11 fluid ounce = 0.325314 kubikdecimeter
12 fluid ounce = 0.354888 kubikdecimeter
13 fluid ounce = 0.384462 kubikdecimeter
14 fluid ounce = 0.414036 kubikdecimeter
15 fluid ounce = 0.443610 kubikdecimeter
16 fluid ounce = 0.473184 kubikdecimeter
17 fluid ounce = 0.502758 kubikdecimeter
18 fluid ounce = 0.532332 kubikdecimeter
19 fluid ounce = 0.561906 kubikdecimeter
20 fluid ounce = 0.591480 kubikdecimeter
21 fluid ounce = 0.621054 kubikdecimeter
22 fluid ounce = 0.650628 kubikdecimeter
23 fluid ounce = 0.680202 kubikdecimeter
24 fluid ounce = 0.709776 kubikdecimeter
25 fluid ounce = 0.739350 kubikdecimeter
26 fluid ounce = 0.768924 kubikdecimeter
27 fluid ounce = 0.798498 kubikdecimeter
28 fluid ounce = 0.828072 kubikdecimeter
29 fluid ounce = 0.857646 kubikdecimeter
30 fluid ounce = 0.887220 kubikdecimeter
31 fluid ounce = 0.92 kubikdecimeter
32 fluid ounce = 0.95 kubikdecimeter
33 fluid ounce = 0.98 kubikdecimeter
34 fluid ounce = 1.01 kubikdecimeter
35 fluid ounce = 1.04 kubikdecimeter
36 fluid ounce = 1.06 kubikdecimeter
37 fluid ounce = 1.09 kubikdecimeter
38 fluid ounce = 1.12 kubikdecimeter
39 fluid ounce = 1.15 kubikdecimeter
40 fluid ounce = 1.18 kubikdecimeter
41 fluid ounce = 1.21 kubikdecimeter
42 fluid ounce = 1.24 kubikdecimeter
43 fluid ounce = 1.27 kubikdecimeter
44 fluid ounce = 1.30 kubikdecimeter
45 fluid ounce = 1.33 kubikdecimeter
46 fluid ounce = 1.36 kubikdecimeter
47 fluid ounce = 1.39 kubikdecimeter
48 fluid ounce = 1.42 kubikdecimeter
49 fluid ounce = 1.45 kubikdecimeter
50 fluid ounce = 1.48 kubikdecimeter