Omvandla Volym


Hur många kubikdecimeter är 1 gallon (us)?
1 gallon (us)
=
3.7854 kubikdecimeter
(utbyte gallon (us) och kubikdecimeter)
omvandla kalkylator
3.7854 X = ???

gallon (us)

Den US gallon definierades som 231 inchcentimeter³.

kubikdecimeter

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 gallon (us) = 3.79 kubikdecimeter
2 gallon (us) = 7.57 kubikdecimeter
3 gallon (us) = 11.36 kubikdecimeter
4 gallon (us) = 15.14 kubikdecimeter
5 gallon (us) = 18.93 kubikdecimeter
6 gallon (us) = 22.71 kubikdecimeter
7 gallon (us) = 26.50 kubikdecimeter
8 gallon (us) = 30.28 kubikdecimeter
9 gallon (us) = 34.07 kubikdecimeter
10 gallon (us) = 37.85 kubikdecimeter
11 gallon (us) = 41.64 kubikdecimeter
12 gallon (us) = 45.42 kubikdecimeter
13 gallon (us) = 49.21 kubikdecimeter
14 gallon (us) = 53.00 kubikdecimeter
15 gallon (us) = 56.78 kubikdecimeter
16 gallon (us) = 60.57 kubikdecimeter
17 gallon (us) = 64.35 kubikdecimeter
18 gallon (us) = 68.14 kubikdecimeter
19 gallon (us) = 71.92 kubikdecimeter
20 gallon (us) = 75.71 kubikdecimeter
21 gallon (us) = 79.49 kubikdecimeter
22 gallon (us) = 83.28 kubikdecimeter
23 gallon (us) = 87.06 kubikdecimeter
24 gallon (us) = 90.85 kubikdecimeter
25 gallon (us) = 94.64 kubikdecimeter
26 gallon (us) = 98.42 kubikdecimeter
27 gallon (us) = 102.21 kubikdecimeter
28 gallon (us) = 105.99 kubikdecimeter
29 gallon (us) = 109.78 kubikdecimeter
30 gallon (us) = 113.56 kubikdecimeter
31 gallon (us) = 117.35 kubikdecimeter
32 gallon (us) = 121.13 kubikdecimeter
33 gallon (us) = 124.92 kubikdecimeter
34 gallon (us) = 128.70 kubikdecimeter
35 gallon (us) = 132.49 kubikdecimeter
36 gallon (us) = 136.27 kubikdecimeter
37 gallon (us) = 140.06 kubikdecimeter
38 gallon (us) = 143.85 kubikdecimeter
39 gallon (us) = 147.63 kubikdecimeter
40 gallon (us) = 151.42 kubikdecimeter
41 gallon (us) = 155.20 kubikdecimeter
42 gallon (us) = 158.99 kubikdecimeter
43 gallon (us) = 162.77 kubikdecimeter
44 gallon (us) = 166.56 kubikdecimeter
45 gallon (us) = 170.34 kubikdecimeter
46 gallon (us) = 174.13 kubikdecimeter
47 gallon (us) = 177.91 kubikdecimeter
48 gallon (us) = 181.70 kubikdecimeter
49 gallon (us) = 185.48 kubikdecimeter
50 gallon (us) = 189.27 kubikdecimeter