Omvandla Volym


Hur många pint (us) är 1 gallon (us)?
1 gallon (us)
=
8.001268230818 pint (us)
(utbyte gallon (us) och pint (us))
omvandla kalkylator
8.001268230818 X = ???

gallon (us)

Den US gallon definierades som 231 inchcentimeter³.

pint (us)

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 gallon (us) = 8.00 pint (us)
2 gallon (us) = 16.00 pint (us)
3 gallon (us) = 24.00 pint (us)
4 gallon (us) = 32.01 pint (us)
5 gallon (us) = 40.01 pint (us)
6 gallon (us) = 48.01 pint (us)
7 gallon (us) = 56.01 pint (us)
8 gallon (us) = 64.01 pint (us)
9 gallon (us) = 72.01 pint (us)
10 gallon (us) = 80.01 pint (us)
11 gallon (us) = 88.01 pint (us)
12 gallon (us) = 96.02 pint (us)
13 gallon (us) = 104.02 pint (us)
14 gallon (us) = 112.02 pint (us)
15 gallon (us) = 120.02 pint (us)
16 gallon (us) = 128.02 pint (us)
17 gallon (us) = 136.02 pint (us)
18 gallon (us) = 144.02 pint (us)
19 gallon (us) = 152.02 pint (us)
20 gallon (us) = 160.03 pint (us)
21 gallon (us) = 168.03 pint (us)
22 gallon (us) = 176.03 pint (us)
23 gallon (us) = 184.03 pint (us)
24 gallon (us) = 192.03 pint (us)
25 gallon (us) = 200.03 pint (us)
26 gallon (us) = 208.03 pint (us)
27 gallon (us) = 216.03 pint (us)
28 gallon (us) = 224.04 pint (us)
29 gallon (us) = 232.04 pint (us)
30 gallon (us) = 240.04 pint (us)
31 gallon (us) = 248.04 pint (us)
32 gallon (us) = 256.04 pint (us)
33 gallon (us) = 264.04 pint (us)
34 gallon (us) = 272.04 pint (us)
35 gallon (us) = 280.04 pint (us)
36 gallon (us) = 288.05 pint (us)
37 gallon (us) = 296.05 pint (us)
38 gallon (us) = 304.05 pint (us)
39 gallon (us) = 312.05 pint (us)
40 gallon (us) = 320.05 pint (us)
41 gallon (us) = 328.05 pint (us)
42 gallon (us) = 336.05 pint (us)
43 gallon (us) = 344.05 pint (us)
44 gallon (us) = 352.06 pint (us)
45 gallon (us) = 360.06 pint (us)
46 gallon (us) = 368.06 pint (us)
47 gallon (us) = 376.06 pint (us)
48 gallon (us) = 384.06 pint (us)
49 gallon (us) = 392.06 pint (us)
50 gallon (us) = 400.06 pint (us)