Omvandla Volym


Hur många hektoliter är 1 fluid ounce?
1 fluid ounce
=
0.00029574 hektoliter
(utbyte fluid ounce och hektoliter)
omvandla kalkylator
0.00029574 X = ???

fluid ounce

hektoliter

Den hektoliter definierades som 100 liter (hecto=100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 fluid ounce = 0.000296 hektoliter
2 fluid ounce = 0.000591 hektoliter
3 fluid ounce = 0.000887 hektoliter
4 fluid ounce = 0.001183 hektoliter
5 fluid ounce = 0.001479 hektoliter
6 fluid ounce = 0.001774 hektoliter
7 fluid ounce = 0.002070 hektoliter
8 fluid ounce = 0.002366 hektoliter
9 fluid ounce = 0.002662 hektoliter
10 fluid ounce = 0.002957 hektoliter
11 fluid ounce = 0.003253 hektoliter
12 fluid ounce = 0.003549 hektoliter
13 fluid ounce = 0.003845 hektoliter
14 fluid ounce = 0.004140 hektoliter
15 fluid ounce = 0.004436 hektoliter
16 fluid ounce = 0.004732 hektoliter
17 fluid ounce = 0.005028 hektoliter
18 fluid ounce = 0.005323 hektoliter
19 fluid ounce = 0.005619 hektoliter
20 fluid ounce = 0.005915 hektoliter
21 fluid ounce = 0.006211 hektoliter
22 fluid ounce = 0.006506 hektoliter
23 fluid ounce = 0.006802 hektoliter
24 fluid ounce = 0.007098 hektoliter
25 fluid ounce = 0.007394 hektoliter
26 fluid ounce = 0.007689 hektoliter
27 fluid ounce = 0.007985 hektoliter
28 fluid ounce = 0.008281 hektoliter
29 fluid ounce = 0.008576 hektoliter
30 fluid ounce = 0.008872 hektoliter
31 fluid ounce = 0.009168 hektoliter
32 fluid ounce = 0.009464 hektoliter
33 fluid ounce = 0.009759 hektoliter
34 fluid ounce = 0.010055 hektoliter
35 fluid ounce = 0.010351 hektoliter
36 fluid ounce = 0.010647 hektoliter
37 fluid ounce = 0.010942 hektoliter
38 fluid ounce = 0.011238 hektoliter
39 fluid ounce = 0.011534 hektoliter
40 fluid ounce = 0.011830 hektoliter
41 fluid ounce = 0.012125 hektoliter
42 fluid ounce = 0.012421 hektoliter
43 fluid ounce = 0.012717 hektoliter
44 fluid ounce = 0.013013 hektoliter
45 fluid ounce = 0.013308 hektoliter
46 fluid ounce = 0.013604 hektoliter
47 fluid ounce = 0.013900 hektoliter
48 fluid ounce = 0.014196 hektoliter
49 fluid ounce = 0.014491 hektoliter
50 fluid ounce = 0.014787 hektoliter