Omvandla Yta


Hur många kvadratmeter är 1 kvadratdecimeter?
1 kvadratdecimeter
=
0.01 kvadratmeter
(utbyte kvadratdecimeter och kvadratmeter)
omvandla kalkylator
0.01 X = ???

kvadratdecimeter

kvadratmeter

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratdecimeter = 0.010000 kvadratmeter
2 kvadratdecimeter = 0.020000 kvadratmeter
3 kvadratdecimeter = 0.030000 kvadratmeter
4 kvadratdecimeter = 0.040000 kvadratmeter
5 kvadratdecimeter = 0.050000 kvadratmeter
6 kvadratdecimeter = 0.060000 kvadratmeter
7 kvadratdecimeter = 0.070000 kvadratmeter
8 kvadratdecimeter = 0.080000 kvadratmeter
9 kvadratdecimeter = 0.090000 kvadratmeter
10 kvadratdecimeter = 0.100000 kvadratmeter
11 kvadratdecimeter = 0.110000 kvadratmeter
12 kvadratdecimeter = 0.120000 kvadratmeter
13 kvadratdecimeter = 0.130000 kvadratmeter
14 kvadratdecimeter = 0.140000 kvadratmeter
15 kvadratdecimeter = 0.150000 kvadratmeter
16 kvadratdecimeter = 0.160000 kvadratmeter
17 kvadratdecimeter = 0.170000 kvadratmeter
18 kvadratdecimeter = 0.180000 kvadratmeter
19 kvadratdecimeter = 0.190000 kvadratmeter
20 kvadratdecimeter = 0.200000 kvadratmeter
21 kvadratdecimeter = 0.210000 kvadratmeter
22 kvadratdecimeter = 0.220000 kvadratmeter
23 kvadratdecimeter = 0.230000 kvadratmeter
24 kvadratdecimeter = 0.240000 kvadratmeter
25 kvadratdecimeter = 0.250000 kvadratmeter
26 kvadratdecimeter = 0.260000 kvadratmeter
27 kvadratdecimeter = 0.270000 kvadratmeter
28 kvadratdecimeter = 0.280000 kvadratmeter
29 kvadratdecimeter = 0.290000 kvadratmeter
30 kvadratdecimeter = 0.300000 kvadratmeter
31 kvadratdecimeter = 0.310000 kvadratmeter
32 kvadratdecimeter = 0.320000 kvadratmeter
33 kvadratdecimeter = 0.330000 kvadratmeter
34 kvadratdecimeter = 0.340000 kvadratmeter
35 kvadratdecimeter = 0.350000 kvadratmeter
36 kvadratdecimeter = 0.360000 kvadratmeter
37 kvadratdecimeter = 0.370000 kvadratmeter
38 kvadratdecimeter = 0.380000 kvadratmeter
39 kvadratdecimeter = 0.390000 kvadratmeter
40 kvadratdecimeter = 0.400000 kvadratmeter
41 kvadratdecimeter = 0.410000 kvadratmeter
42 kvadratdecimeter = 0.420000 kvadratmeter
43 kvadratdecimeter = 0.430000 kvadratmeter
44 kvadratdecimeter = 0.440000 kvadratmeter
45 kvadratdecimeter = 0.450000 kvadratmeter
46 kvadratdecimeter = 0.460000 kvadratmeter
47 kvadratdecimeter = 0.470000 kvadratmeter
48 kvadratdecimeter = 0.480000 kvadratmeter
49 kvadratdecimeter = 0.490000 kvadratmeter
50 kvadratdecimeter = 0.500000 kvadratmeter