Omvandla Yta


Hur många kvadratmeter är 1 kvadratmillimeter?
1 kvadratmillimeter
=
1.0E-6 kvadratmeter
(utbyte kvadratmillimeter och kvadratmeter)
omvandla kalkylator
1.0E-6 X = ???

kvadratmillimeter

kvadratmeter

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratmillimeter = 0.000001 kvadratmeter
2 kvadratmillimeter = 0.000002 kvadratmeter
3 kvadratmillimeter = 0.000003 kvadratmeter
4 kvadratmillimeter = 0.000004 kvadratmeter
5 kvadratmillimeter = 0.000005 kvadratmeter
6 kvadratmillimeter = 0.000006 kvadratmeter
7 kvadratmillimeter = 0.000007 kvadratmeter
8 kvadratmillimeter = 0.000008 kvadratmeter
9 kvadratmillimeter = 0.000009 kvadratmeter
10 kvadratmillimeter = 0.000010 kvadratmeter
11 kvadratmillimeter = 0.000011 kvadratmeter
12 kvadratmillimeter = 0.000012 kvadratmeter
13 kvadratmillimeter = 0.000013 kvadratmeter
14 kvadratmillimeter = 0.000014 kvadratmeter
15 kvadratmillimeter = 0.000015 kvadratmeter
16 kvadratmillimeter = 0.000016 kvadratmeter
17 kvadratmillimeter = 0.000017 kvadratmeter
18 kvadratmillimeter = 0.000018 kvadratmeter
19 kvadratmillimeter = 0.000019 kvadratmeter
20 kvadratmillimeter = 0.000020 kvadratmeter
21 kvadratmillimeter = 0.000021 kvadratmeter
22 kvadratmillimeter = 0.000022 kvadratmeter
23 kvadratmillimeter = 0.000023 kvadratmeter
24 kvadratmillimeter = 0.000024 kvadratmeter
25 kvadratmillimeter = 0.000025 kvadratmeter
26 kvadratmillimeter = 0.000026 kvadratmeter
27 kvadratmillimeter = 0.000027 kvadratmeter
28 kvadratmillimeter = 0.000028 kvadratmeter
29 kvadratmillimeter = 0.000029 kvadratmeter
30 kvadratmillimeter = 0.000030 kvadratmeter
31 kvadratmillimeter = 0.000031 kvadratmeter
32 kvadratmillimeter = 0.000032 kvadratmeter
33 kvadratmillimeter = 0.000033 kvadratmeter
34 kvadratmillimeter = 0.000034 kvadratmeter
35 kvadratmillimeter = 0.000035 kvadratmeter
36 kvadratmillimeter = 0.000036 kvadratmeter
37 kvadratmillimeter = 0.000037 kvadratmeter
38 kvadratmillimeter = 0.000038 kvadratmeter
39 kvadratmillimeter = 0.000039 kvadratmeter
40 kvadratmillimeter = 0.000040 kvadratmeter
41 kvadratmillimeter = 0.000041 kvadratmeter
42 kvadratmillimeter = 0.000042 kvadratmeter
43 kvadratmillimeter = 0.000043 kvadratmeter
44 kvadratmillimeter = 0.000044 kvadratmeter
45 kvadratmillimeter = 0.000045 kvadratmeter
46 kvadratmillimeter = 0.000046 kvadratmeter
47 kvadratmillimeter = 0.000047 kvadratmeter
48 kvadratmillimeter = 0.000048 kvadratmeter
49 kvadratmillimeter = 0.000049 kvadratmeter
50 kvadratmillimeter = 0.000050 kvadratmeter