Omvandla Yta


Hur många kvadratdecimeter är 1 kvadratmillimeter?
1 kvadratmillimeter
=
0.0001 kvadratdecimeter
(utbyte kvadratmillimeter och kvadratdecimeter)
omvandla kalkylator
0.0001 X = ???

kvadratmillimeter

kvadratdecimeter

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratmillimeter = 0.000100 kvadratdecimeter
2 kvadratmillimeter = 0.000200 kvadratdecimeter
3 kvadratmillimeter = 0.000300 kvadratdecimeter
4 kvadratmillimeter = 0.000400 kvadratdecimeter
5 kvadratmillimeter = 0.000500 kvadratdecimeter
6 kvadratmillimeter = 0.000600 kvadratdecimeter
7 kvadratmillimeter = 0.000700 kvadratdecimeter
8 kvadratmillimeter = 0.000800 kvadratdecimeter
9 kvadratmillimeter = 0.000900 kvadratdecimeter
10 kvadratmillimeter = 0.001000 kvadratdecimeter
11 kvadratmillimeter = 0.001100 kvadratdecimeter
12 kvadratmillimeter = 0.001200 kvadratdecimeter
13 kvadratmillimeter = 0.001300 kvadratdecimeter
14 kvadratmillimeter = 0.001400 kvadratdecimeter
15 kvadratmillimeter = 0.001500 kvadratdecimeter
16 kvadratmillimeter = 0.001600 kvadratdecimeter
17 kvadratmillimeter = 0.001700 kvadratdecimeter
18 kvadratmillimeter = 0.001800 kvadratdecimeter
19 kvadratmillimeter = 0.001900 kvadratdecimeter
20 kvadratmillimeter = 0.002000 kvadratdecimeter
21 kvadratmillimeter = 0.002100 kvadratdecimeter
22 kvadratmillimeter = 0.002200 kvadratdecimeter
23 kvadratmillimeter = 0.002300 kvadratdecimeter
24 kvadratmillimeter = 0.002400 kvadratdecimeter
25 kvadratmillimeter = 0.002500 kvadratdecimeter
26 kvadratmillimeter = 0.002600 kvadratdecimeter
27 kvadratmillimeter = 0.002700 kvadratdecimeter
28 kvadratmillimeter = 0.002800 kvadratdecimeter
29 kvadratmillimeter = 0.002900 kvadratdecimeter
30 kvadratmillimeter = 0.003000 kvadratdecimeter
31 kvadratmillimeter = 0.003100 kvadratdecimeter
32 kvadratmillimeter = 0.003200 kvadratdecimeter
33 kvadratmillimeter = 0.003300 kvadratdecimeter
34 kvadratmillimeter = 0.003400 kvadratdecimeter
35 kvadratmillimeter = 0.003500 kvadratdecimeter
36 kvadratmillimeter = 0.003600 kvadratdecimeter
37 kvadratmillimeter = 0.003700 kvadratdecimeter
38 kvadratmillimeter = 0.003800 kvadratdecimeter
39 kvadratmillimeter = 0.003900 kvadratdecimeter
40 kvadratmillimeter = 0.004000 kvadratdecimeter
41 kvadratmillimeter = 0.004100 kvadratdecimeter
42 kvadratmillimeter = 0.004200 kvadratdecimeter
43 kvadratmillimeter = 0.004300 kvadratdecimeter
44 kvadratmillimeter = 0.004400 kvadratdecimeter
45 kvadratmillimeter = 0.004500 kvadratdecimeter
46 kvadratmillimeter = 0.004600 kvadratdecimeter
47 kvadratmillimeter = 0.004700 kvadratdecimeter
48 kvadratmillimeter = 0.004800 kvadratdecimeter
49 kvadratmillimeter = 0.004900 kvadratdecimeter
50 kvadratmillimeter = 0.005000 kvadratdecimeter