Omvandla Yta


Hur många kvadratdecimeter är 1 kvadratmeter?
1 kvadratmeter
=
100 kvadratdecimeter
(utbyte kvadratmeter och kvadratdecimeter)
omvandla kalkylator
100 X = ???

kvadratmeter

kvadratdecimeter

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratmeter = 100.00 kvadratdecimeter
2 kvadratmeter = 200.00 kvadratdecimeter
3 kvadratmeter = 300.00 kvadratdecimeter
4 kvadratmeter = 400.00 kvadratdecimeter
5 kvadratmeter = 500.00 kvadratdecimeter
6 kvadratmeter = 600.00 kvadratdecimeter
7 kvadratmeter = 700.00 kvadratdecimeter
8 kvadratmeter = 800.00 kvadratdecimeter
9 kvadratmeter = 900.00 kvadratdecimeter
10 kvadratmeter = 1,000.00 kvadratdecimeter
11 kvadratmeter = 1,100.00 kvadratdecimeter
12 kvadratmeter = 1,200.00 kvadratdecimeter
13 kvadratmeter = 1,300.00 kvadratdecimeter
14 kvadratmeter = 1,400.00 kvadratdecimeter
15 kvadratmeter = 1,500.00 kvadratdecimeter
16 kvadratmeter = 1,600.00 kvadratdecimeter
17 kvadratmeter = 1,700.00 kvadratdecimeter
18 kvadratmeter = 1,800.00 kvadratdecimeter
19 kvadratmeter = 1,900.00 kvadratdecimeter
20 kvadratmeter = 2,000.00 kvadratdecimeter
21 kvadratmeter = 2,100.00 kvadratdecimeter
22 kvadratmeter = 2,200.00 kvadratdecimeter
23 kvadratmeter = 2,300.00 kvadratdecimeter
24 kvadratmeter = 2,400.00 kvadratdecimeter
25 kvadratmeter = 2,500.00 kvadratdecimeter
26 kvadratmeter = 2,600.00 kvadratdecimeter
27 kvadratmeter = 2,700.00 kvadratdecimeter
28 kvadratmeter = 2,800.00 kvadratdecimeter
29 kvadratmeter = 2,900.00 kvadratdecimeter
30 kvadratmeter = 3,000.00 kvadratdecimeter
31 kvadratmeter = 3,100.00 kvadratdecimeter
32 kvadratmeter = 3,200.00 kvadratdecimeter
33 kvadratmeter = 3,300.00 kvadratdecimeter
34 kvadratmeter = 3,400.00 kvadratdecimeter
35 kvadratmeter = 3,500.00 kvadratdecimeter
36 kvadratmeter = 3,600.00 kvadratdecimeter
37 kvadratmeter = 3,700.00 kvadratdecimeter
38 kvadratmeter = 3,800.00 kvadratdecimeter
39 kvadratmeter = 3,900.00 kvadratdecimeter
40 kvadratmeter = 4,000.00 kvadratdecimeter
41 kvadratmeter = 4,100.00 kvadratdecimeter
42 kvadratmeter = 4,200.00 kvadratdecimeter
43 kvadratmeter = 4,300.00 kvadratdecimeter
44 kvadratmeter = 4,400.00 kvadratdecimeter
45 kvadratmeter = 4,500.00 kvadratdecimeter
46 kvadratmeter = 4,600.00 kvadratdecimeter
47 kvadratmeter = 4,700.00 kvadratdecimeter
48 kvadratmeter = 4,800.00 kvadratdecimeter
49 kvadratmeter = 4,900.00 kvadratdecimeter
50 kvadratmeter = 5,000.00 kvadratdecimeter