Omvandla Yta


Hur många kvadratyard är 1 kvadratmeter?
1 kvadratmeter
=
1.1960291831121 kvadratyard
(utbyte kvadratmeter och kvadratyard)
omvandla kalkylator
1.1960291831121 X = ???

kvadratmeter

kvadratyard

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratmeter = 1.20 kvadratyard
2 kvadratmeter = 2.39 kvadratyard
3 kvadratmeter = 3.59 kvadratyard
4 kvadratmeter = 4.78 kvadratyard
5 kvadratmeter = 5.98 kvadratyard
6 kvadratmeter = 7.18 kvadratyard
7 kvadratmeter = 8.37 kvadratyard
8 kvadratmeter = 9.57 kvadratyard
9 kvadratmeter = 10.76 kvadratyard
10 kvadratmeter = 11.96 kvadratyard
11 kvadratmeter = 13.16 kvadratyard
12 kvadratmeter = 14.35 kvadratyard
13 kvadratmeter = 15.55 kvadratyard
14 kvadratmeter = 16.74 kvadratyard
15 kvadratmeter = 17.94 kvadratyard
16 kvadratmeter = 19.14 kvadratyard
17 kvadratmeter = 20.33 kvadratyard
18 kvadratmeter = 21.53 kvadratyard
19 kvadratmeter = 22.72 kvadratyard
20 kvadratmeter = 23.92 kvadratyard
21 kvadratmeter = 25.12 kvadratyard
22 kvadratmeter = 26.31 kvadratyard
23 kvadratmeter = 27.51 kvadratyard
24 kvadratmeter = 28.70 kvadratyard
25 kvadratmeter = 29.90 kvadratyard
26 kvadratmeter = 31.10 kvadratyard
27 kvadratmeter = 32.29 kvadratyard
28 kvadratmeter = 33.49 kvadratyard
29 kvadratmeter = 34.68 kvadratyard
30 kvadratmeter = 35.88 kvadratyard
31 kvadratmeter = 37.08 kvadratyard
32 kvadratmeter = 38.27 kvadratyard
33 kvadratmeter = 39.47 kvadratyard
34 kvadratmeter = 40.66 kvadratyard
35 kvadratmeter = 41.86 kvadratyard
36 kvadratmeter = 43.06 kvadratyard
37 kvadratmeter = 44.25 kvadratyard
38 kvadratmeter = 45.45 kvadratyard
39 kvadratmeter = 46.65 kvadratyard
40 kvadratmeter = 47.84 kvadratyard
41 kvadratmeter = 49.04 kvadratyard
42 kvadratmeter = 50.23 kvadratyard
43 kvadratmeter = 51.43 kvadratyard
44 kvadratmeter = 52.63 kvadratyard
45 kvadratmeter = 53.82 kvadratyard
46 kvadratmeter = 55.02 kvadratyard
47 kvadratmeter = 56.21 kvadratyard
48 kvadratmeter = 57.41 kvadratyard
49 kvadratmeter = 58.61 kvadratyard
50 kvadratmeter = 59.80 kvadratyard