Omvandla Yta


Hur många kvadratyard är 1 kvadratcentimeter?
1 kvadratcentimeter
=
0.00011960291831121 kvadratyard
(utbyte kvadratcentimeter och kvadratyard)
omvandla kalkylator
0.00011960291831121 X = ???

kvadratcentimeter

kvadratyard

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratcentimeter = 0.000120 kvadratyard
2 kvadratcentimeter = 0.000239 kvadratyard
3 kvadratcentimeter = 0.000359 kvadratyard
4 kvadratcentimeter = 0.000478 kvadratyard
5 kvadratcentimeter = 0.000598 kvadratyard
6 kvadratcentimeter = 0.000718 kvadratyard
7 kvadratcentimeter = 0.000837 kvadratyard
8 kvadratcentimeter = 0.000957 kvadratyard
9 kvadratcentimeter = 0.001076 kvadratyard
10 kvadratcentimeter = 0.001196 kvadratyard
11 kvadratcentimeter = 0.001316 kvadratyard
12 kvadratcentimeter = 0.001435 kvadratyard
13 kvadratcentimeter = 0.001555 kvadratyard
14 kvadratcentimeter = 0.001674 kvadratyard
15 kvadratcentimeter = 0.001794 kvadratyard
16 kvadratcentimeter = 0.001914 kvadratyard
17 kvadratcentimeter = 0.002033 kvadratyard
18 kvadratcentimeter = 0.002153 kvadratyard
19 kvadratcentimeter = 0.002272 kvadratyard
20 kvadratcentimeter = 0.002392 kvadratyard
21 kvadratcentimeter = 0.002512 kvadratyard
22 kvadratcentimeter = 0.002631 kvadratyard
23 kvadratcentimeter = 0.002751 kvadratyard
24 kvadratcentimeter = 0.002870 kvadratyard
25 kvadratcentimeter = 0.002990 kvadratyard
26 kvadratcentimeter = 0.003110 kvadratyard
27 kvadratcentimeter = 0.003229 kvadratyard
28 kvadratcentimeter = 0.003349 kvadratyard
29 kvadratcentimeter = 0.003468 kvadratyard
30 kvadratcentimeter = 0.003588 kvadratyard
31 kvadratcentimeter = 0.003708 kvadratyard
32 kvadratcentimeter = 0.003827 kvadratyard
33 kvadratcentimeter = 0.003947 kvadratyard
34 kvadratcentimeter = 0.004066 kvadratyard
35 kvadratcentimeter = 0.004186 kvadratyard
36 kvadratcentimeter = 0.004306 kvadratyard
37 kvadratcentimeter = 0.004425 kvadratyard
38 kvadratcentimeter = 0.004545 kvadratyard
39 kvadratcentimeter = 0.004665 kvadratyard
40 kvadratcentimeter = 0.004784 kvadratyard
41 kvadratcentimeter = 0.004904 kvadratyard
42 kvadratcentimeter = 0.005023 kvadratyard
43 kvadratcentimeter = 0.005143 kvadratyard
44 kvadratcentimeter = 0.005263 kvadratyard
45 kvadratcentimeter = 0.005382 kvadratyard
46 kvadratcentimeter = 0.005502 kvadratyard
47 kvadratcentimeter = 0.005621 kvadratyard
48 kvadratcentimeter = 0.005741 kvadratyard
49 kvadratcentimeter = 0.005861 kvadratyard
50 kvadratcentimeter = 0.005980 kvadratyard