Omvandla Yta


Hur många kvadratmeter är 1 kvadratcentimeter?
1 kvadratcentimeter
=
0.0001 kvadratmeter
(utbyte kvadratcentimeter och kvadratmeter)
omvandla kalkylator
0.0001 X = ???

kvadratcentimeter

kvadratmeter

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratcentimeter = 0.000100 kvadratmeter
2 kvadratcentimeter = 0.000200 kvadratmeter
3 kvadratcentimeter = 0.000300 kvadratmeter
4 kvadratcentimeter = 0.000400 kvadratmeter
5 kvadratcentimeter = 0.000500 kvadratmeter
6 kvadratcentimeter = 0.000600 kvadratmeter
7 kvadratcentimeter = 0.000700 kvadratmeter
8 kvadratcentimeter = 0.000800 kvadratmeter
9 kvadratcentimeter = 0.000900 kvadratmeter
10 kvadratcentimeter = 0.001000 kvadratmeter
11 kvadratcentimeter = 0.001100 kvadratmeter
12 kvadratcentimeter = 0.001200 kvadratmeter
13 kvadratcentimeter = 0.001300 kvadratmeter
14 kvadratcentimeter = 0.001400 kvadratmeter
15 kvadratcentimeter = 0.001500 kvadratmeter
16 kvadratcentimeter = 0.001600 kvadratmeter
17 kvadratcentimeter = 0.001700 kvadratmeter
18 kvadratcentimeter = 0.001800 kvadratmeter
19 kvadratcentimeter = 0.001900 kvadratmeter
20 kvadratcentimeter = 0.002000 kvadratmeter
21 kvadratcentimeter = 0.002100 kvadratmeter
22 kvadratcentimeter = 0.002200 kvadratmeter
23 kvadratcentimeter = 0.002300 kvadratmeter
24 kvadratcentimeter = 0.002400 kvadratmeter
25 kvadratcentimeter = 0.002500 kvadratmeter
26 kvadratcentimeter = 0.002600 kvadratmeter
27 kvadratcentimeter = 0.002700 kvadratmeter
28 kvadratcentimeter = 0.002800 kvadratmeter
29 kvadratcentimeter = 0.002900 kvadratmeter
30 kvadratcentimeter = 0.003000 kvadratmeter
31 kvadratcentimeter = 0.003100 kvadratmeter
32 kvadratcentimeter = 0.003200 kvadratmeter
33 kvadratcentimeter = 0.003300 kvadratmeter
34 kvadratcentimeter = 0.003400 kvadratmeter
35 kvadratcentimeter = 0.003500 kvadratmeter
36 kvadratcentimeter = 0.003600 kvadratmeter
37 kvadratcentimeter = 0.003700 kvadratmeter
38 kvadratcentimeter = 0.003800 kvadratmeter
39 kvadratcentimeter = 0.003900 kvadratmeter
40 kvadratcentimeter = 0.004000 kvadratmeter
41 kvadratcentimeter = 0.004100 kvadratmeter
42 kvadratcentimeter = 0.004200 kvadratmeter
43 kvadratcentimeter = 0.004300 kvadratmeter
44 kvadratcentimeter = 0.004400 kvadratmeter
45 kvadratcentimeter = 0.004500 kvadratmeter
46 kvadratcentimeter = 0.004600 kvadratmeter
47 kvadratcentimeter = 0.004700 kvadratmeter
48 kvadratcentimeter = 0.004800 kvadratmeter
49 kvadratcentimeter = 0.004900 kvadratmeter
50 kvadratcentimeter = 0.005000 kvadratmeter