Omvandla Yta


Hur många kvadratcentimeter är 1 kvadratdecimeter?
1 kvadratdecimeter
=
100 kvadratcentimeter
(utbyte kvadratdecimeter och kvadratcentimeter)
omvandla kalkylator
100 X = ???

kvadratdecimeter

kvadratcentimeter

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratdecimeter = 100.00 kvadratcentimeter
2 kvadratdecimeter = 200.00 kvadratcentimeter
3 kvadratdecimeter = 300.00 kvadratcentimeter
4 kvadratdecimeter = 400.00 kvadratcentimeter
5 kvadratdecimeter = 500.00 kvadratcentimeter
6 kvadratdecimeter = 600.00 kvadratcentimeter
7 kvadratdecimeter = 700.00 kvadratcentimeter
8 kvadratdecimeter = 800.00 kvadratcentimeter
9 kvadratdecimeter = 900.00 kvadratcentimeter
10 kvadratdecimeter = 1,000.00 kvadratcentimeter
11 kvadratdecimeter = 1,100.00 kvadratcentimeter
12 kvadratdecimeter = 1,200.00 kvadratcentimeter
13 kvadratdecimeter = 1,300.00 kvadratcentimeter
14 kvadratdecimeter = 1,400.00 kvadratcentimeter
15 kvadratdecimeter = 1,500.00 kvadratcentimeter
16 kvadratdecimeter = 1,600.00 kvadratcentimeter
17 kvadratdecimeter = 1,700.00 kvadratcentimeter
18 kvadratdecimeter = 1,800.00 kvadratcentimeter
19 kvadratdecimeter = 1,900.00 kvadratcentimeter
20 kvadratdecimeter = 2,000.00 kvadratcentimeter
21 kvadratdecimeter = 2,100.00 kvadratcentimeter
22 kvadratdecimeter = 2,200.00 kvadratcentimeter
23 kvadratdecimeter = 2,300.00 kvadratcentimeter
24 kvadratdecimeter = 2,400.00 kvadratcentimeter
25 kvadratdecimeter = 2,500.00 kvadratcentimeter
26 kvadratdecimeter = 2,600.00 kvadratcentimeter
27 kvadratdecimeter = 2,700.00 kvadratcentimeter
28 kvadratdecimeter = 2,800.00 kvadratcentimeter
29 kvadratdecimeter = 2,900.00 kvadratcentimeter
30 kvadratdecimeter = 3,000.00 kvadratcentimeter
31 kvadratdecimeter = 3,100.00 kvadratcentimeter
32 kvadratdecimeter = 3,200.00 kvadratcentimeter
33 kvadratdecimeter = 3,300.00 kvadratcentimeter
34 kvadratdecimeter = 3,400.00 kvadratcentimeter
35 kvadratdecimeter = 3,500.00 kvadratcentimeter
36 kvadratdecimeter = 3,600.00 kvadratcentimeter
37 kvadratdecimeter = 3,700.00 kvadratcentimeter
38 kvadratdecimeter = 3,800.00 kvadratcentimeter
39 kvadratdecimeter = 3,900.00 kvadratcentimeter
40 kvadratdecimeter = 4,000.00 kvadratcentimeter
41 kvadratdecimeter = 4,100.00 kvadratcentimeter
42 kvadratdecimeter = 4,200.00 kvadratcentimeter
43 kvadratdecimeter = 4,300.00 kvadratcentimeter
44 kvadratdecimeter = 4,400.00 kvadratcentimeter
45 kvadratdecimeter = 4,500.00 kvadratcentimeter
46 kvadratdecimeter = 4,600.00 kvadratcentimeter
47 kvadratdecimeter = 4,700.00 kvadratcentimeter
48 kvadratdecimeter = 4,800.00 kvadratcentimeter
49 kvadratdecimeter = 4,900.00 kvadratcentimeter
50 kvadratdecimeter = 5,000.00 kvadratcentimeter