Omvandla Volym


Hur många deciliter är 1 kubikcentimeter?
1 kubikcentimeter
=
0.01 deciliter
(utbyte kubikcentimeter och deciliter)
omvandla kalkylator
0.01 X = ???

kubikcentimeter

deciliter

Den deciliter definierades som 1/10 liter (deci=1/10)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikcentimeter = 0.010000 deciliter
2 kubikcentimeter = 0.020000 deciliter
3 kubikcentimeter = 0.030000 deciliter
4 kubikcentimeter = 0.040000 deciliter
5 kubikcentimeter = 0.050000 deciliter
6 kubikcentimeter = 0.060000 deciliter
7 kubikcentimeter = 0.070000 deciliter
8 kubikcentimeter = 0.080000 deciliter
9 kubikcentimeter = 0.090000 deciliter
10 kubikcentimeter = 0.100000 deciliter
11 kubikcentimeter = 0.110000 deciliter
12 kubikcentimeter = 0.120000 deciliter
13 kubikcentimeter = 0.130000 deciliter
14 kubikcentimeter = 0.140000 deciliter
15 kubikcentimeter = 0.150000 deciliter
16 kubikcentimeter = 0.160000 deciliter
17 kubikcentimeter = 0.170000 deciliter
18 kubikcentimeter = 0.180000 deciliter
19 kubikcentimeter = 0.190000 deciliter
20 kubikcentimeter = 0.200000 deciliter
21 kubikcentimeter = 0.210000 deciliter
22 kubikcentimeter = 0.220000 deciliter
23 kubikcentimeter = 0.230000 deciliter
24 kubikcentimeter = 0.240000 deciliter
25 kubikcentimeter = 0.250000 deciliter
26 kubikcentimeter = 0.260000 deciliter
27 kubikcentimeter = 0.270000 deciliter
28 kubikcentimeter = 0.280000 deciliter
29 kubikcentimeter = 0.290000 deciliter
30 kubikcentimeter = 0.300000 deciliter
31 kubikcentimeter = 0.310000 deciliter
32 kubikcentimeter = 0.320000 deciliter
33 kubikcentimeter = 0.330000 deciliter
34 kubikcentimeter = 0.340000 deciliter
35 kubikcentimeter = 0.350000 deciliter
36 kubikcentimeter = 0.360000 deciliter
37 kubikcentimeter = 0.370000 deciliter
38 kubikcentimeter = 0.380000 deciliter
39 kubikcentimeter = 0.390000 deciliter
40 kubikcentimeter = 0.400000 deciliter
41 kubikcentimeter = 0.410000 deciliter
42 kubikcentimeter = 0.420000 deciliter
43 kubikcentimeter = 0.430000 deciliter
44 kubikcentimeter = 0.440000 deciliter
45 kubikcentimeter = 0.450000 deciliter
46 kubikcentimeter = 0.460000 deciliter
47 kubikcentimeter = 0.470000 deciliter
48 kubikcentimeter = 0.480000 deciliter
49 kubikcentimeter = 0.490000 deciliter
50 kubikcentimeter = 0.500000 deciliter