Omvandla Volym


Hur många deciliter är 1 fluid ounce?
1 fluid ounce
=
0.29574 deciliter
(utbyte fluid ounce och deciliter)
omvandla kalkylator
0.29574 X = ???

fluid ounce

deciliter

Den deciliter definierades som 1/10 liter (deci=1/10)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 fluid ounce = 0.295740 deciliter
2 fluid ounce = 0.591480 deciliter
3 fluid ounce = 0.887220 deciliter
4 fluid ounce = 1.18 deciliter
5 fluid ounce = 1.48 deciliter
6 fluid ounce = 1.77 deciliter
7 fluid ounce = 2.07 deciliter
8 fluid ounce = 2.37 deciliter
9 fluid ounce = 2.66 deciliter
10 fluid ounce = 2.96 deciliter
11 fluid ounce = 3.25 deciliter
12 fluid ounce = 3.55 deciliter
13 fluid ounce = 3.84 deciliter
14 fluid ounce = 4.14 deciliter
15 fluid ounce = 4.44 deciliter
16 fluid ounce = 4.73 deciliter
17 fluid ounce = 5.03 deciliter
18 fluid ounce = 5.32 deciliter
19 fluid ounce = 5.62 deciliter
20 fluid ounce = 5.91 deciliter
21 fluid ounce = 6.21 deciliter
22 fluid ounce = 6.51 deciliter
23 fluid ounce = 6.80 deciliter
24 fluid ounce = 7.10 deciliter
25 fluid ounce = 7.39 deciliter
26 fluid ounce = 7.69 deciliter
27 fluid ounce = 7.98 deciliter
28 fluid ounce = 8.28 deciliter
29 fluid ounce = 8.58 deciliter
30 fluid ounce = 8.87 deciliter
31 fluid ounce = 9.17 deciliter
32 fluid ounce = 9.46 deciliter
33 fluid ounce = 9.76 deciliter
34 fluid ounce = 10.06 deciliter
35 fluid ounce = 10.35 deciliter
36 fluid ounce = 10.65 deciliter
37 fluid ounce = 10.94 deciliter
38 fluid ounce = 11.24 deciliter
39 fluid ounce = 11.53 deciliter
40 fluid ounce = 11.83 deciliter
41 fluid ounce = 12.13 deciliter
42 fluid ounce = 12.42 deciliter
43 fluid ounce = 12.72 deciliter
44 fluid ounce = 13.01 deciliter
45 fluid ounce = 13.31 deciliter
46 fluid ounce = 13.60 deciliter
47 fluid ounce = 13.90 deciliter
48 fluid ounce = 14.20 deciliter
49 fluid ounce = 14.49 deciliter
50 fluid ounce = 14.79 deciliter