Omvandla Volym


Hur många centiliter är 1 kubikcentimeter?
1 kubikcentimeter
=
0.1 centiliter
(utbyte kubikcentimeter och centiliter)
omvandla kalkylator
0.1 X = ???

kubikcentimeter

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikcentimeter = 0.100000 centiliter
2 kubikcentimeter = 0.200000 centiliter
3 kubikcentimeter = 0.300000 centiliter
4 kubikcentimeter = 0.400000 centiliter
5 kubikcentimeter = 0.500000 centiliter
6 kubikcentimeter = 0.600000 centiliter
7 kubikcentimeter = 0.700000 centiliter
8 kubikcentimeter = 0.800000 centiliter
9 kubikcentimeter = 0.900000 centiliter
10 kubikcentimeter = 1.00 centiliter
11 kubikcentimeter = 1.10 centiliter
12 kubikcentimeter = 1.20 centiliter
13 kubikcentimeter = 1.30 centiliter
14 kubikcentimeter = 1.40 centiliter
15 kubikcentimeter = 1.50 centiliter
16 kubikcentimeter = 1.60 centiliter
17 kubikcentimeter = 1.70 centiliter
18 kubikcentimeter = 1.80 centiliter
19 kubikcentimeter = 1.90 centiliter
20 kubikcentimeter = 2.00 centiliter
21 kubikcentimeter = 2.10 centiliter
22 kubikcentimeter = 2.20 centiliter
23 kubikcentimeter = 2.30 centiliter
24 kubikcentimeter = 2.40 centiliter
25 kubikcentimeter = 2.50 centiliter
26 kubikcentimeter = 2.60 centiliter
27 kubikcentimeter = 2.70 centiliter
28 kubikcentimeter = 2.80 centiliter
29 kubikcentimeter = 2.90 centiliter
30 kubikcentimeter = 3.00 centiliter
31 kubikcentimeter = 3.10 centiliter
32 kubikcentimeter = 3.20 centiliter
33 kubikcentimeter = 3.30 centiliter
34 kubikcentimeter = 3.40 centiliter
35 kubikcentimeter = 3.50 centiliter
36 kubikcentimeter = 3.60 centiliter
37 kubikcentimeter = 3.70 centiliter
38 kubikcentimeter = 3.80 centiliter
39 kubikcentimeter = 3.90 centiliter
40 kubikcentimeter = 4.00 centiliter
41 kubikcentimeter = 4.10 centiliter
42 kubikcentimeter = 4.20 centiliter
43 kubikcentimeter = 4.30 centiliter
44 kubikcentimeter = 4.40 centiliter
45 kubikcentimeter = 4.50 centiliter
46 kubikcentimeter = 4.60 centiliter
47 kubikcentimeter = 4.70 centiliter
48 kubikcentimeter = 4.80 centiliter
49 kubikcentimeter = 4.90 centiliter
50 kubikcentimeter = 5.00 centiliter