Omvandla Volym


Hur många centiliter är 1 kubikmillimeter?
1 kubikmillimeter
=
0.0001 centiliter
(utbyte kubikmillimeter och centiliter)
omvandla kalkylator
0.0001 X = ???

kubikmillimeter

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikmillimeter = 0.000100 centiliter
2 kubikmillimeter = 0.000200 centiliter
3 kubikmillimeter = 0.000300 centiliter
4 kubikmillimeter = 0.000400 centiliter
5 kubikmillimeter = 0.000500 centiliter
6 kubikmillimeter = 0.000600 centiliter
7 kubikmillimeter = 0.000700 centiliter
8 kubikmillimeter = 0.000800 centiliter
9 kubikmillimeter = 0.000900 centiliter
10 kubikmillimeter = 0.001000 centiliter
11 kubikmillimeter = 0.001100 centiliter
12 kubikmillimeter = 0.001200 centiliter
13 kubikmillimeter = 0.001300 centiliter
14 kubikmillimeter = 0.001400 centiliter
15 kubikmillimeter = 0.001500 centiliter
16 kubikmillimeter = 0.001600 centiliter
17 kubikmillimeter = 0.001700 centiliter
18 kubikmillimeter = 0.001800 centiliter
19 kubikmillimeter = 0.001900 centiliter
20 kubikmillimeter = 0.002000 centiliter
21 kubikmillimeter = 0.002100 centiliter
22 kubikmillimeter = 0.002200 centiliter
23 kubikmillimeter = 0.002300 centiliter
24 kubikmillimeter = 0.002400 centiliter
25 kubikmillimeter = 0.002500 centiliter
26 kubikmillimeter = 0.002600 centiliter
27 kubikmillimeter = 0.002700 centiliter
28 kubikmillimeter = 0.002800 centiliter
29 kubikmillimeter = 0.002900 centiliter
30 kubikmillimeter = 0.003000 centiliter
31 kubikmillimeter = 0.003100 centiliter
32 kubikmillimeter = 0.003200 centiliter
33 kubikmillimeter = 0.003300 centiliter
34 kubikmillimeter = 0.003400 centiliter
35 kubikmillimeter = 0.003500 centiliter
36 kubikmillimeter = 0.003600 centiliter
37 kubikmillimeter = 0.003700 centiliter
38 kubikmillimeter = 0.003800 centiliter
39 kubikmillimeter = 0.003900 centiliter
40 kubikmillimeter = 0.004000 centiliter
41 kubikmillimeter = 0.004100 centiliter
42 kubikmillimeter = 0.004200 centiliter
43 kubikmillimeter = 0.004300 centiliter
44 kubikmillimeter = 0.004400 centiliter
45 kubikmillimeter = 0.004500 centiliter
46 kubikmillimeter = 0.004600 centiliter
47 kubikmillimeter = 0.004700 centiliter
48 kubikmillimeter = 0.004800 centiliter
49 kubikmillimeter = 0.004900 centiliter
50 kubikmillimeter = 0.005000 centiliter