Omvandla Volym


Hur många milliliter är 1 kubikcentimeter?
1 kubikcentimeter
=
1 milliliter
(utbyte kubikcentimeter och milliliter)
omvandla kalkylator
1 X = ???

kubikcentimeter

milliliter

Den milliliter definierades som1/1000 liter (milli=1/1000)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikcentimeter = 1.00 milliliter
2 kubikcentimeter = 2.00 milliliter
3 kubikcentimeter = 3.00 milliliter
4 kubikcentimeter = 4.00 milliliter
5 kubikcentimeter = 5.00 milliliter
6 kubikcentimeter = 6.00 milliliter
7 kubikcentimeter = 7.00 milliliter
8 kubikcentimeter = 8.00 milliliter
9 kubikcentimeter = 9.00 milliliter
10 kubikcentimeter = 10.00 milliliter
11 kubikcentimeter = 11.00 milliliter
12 kubikcentimeter = 12.00 milliliter
13 kubikcentimeter = 13.00 milliliter
14 kubikcentimeter = 14.00 milliliter
15 kubikcentimeter = 15.00 milliliter
16 kubikcentimeter = 16.00 milliliter
17 kubikcentimeter = 17.00 milliliter
18 kubikcentimeter = 18.00 milliliter
19 kubikcentimeter = 19.00 milliliter
20 kubikcentimeter = 20.00 milliliter
21 kubikcentimeter = 21.00 milliliter
22 kubikcentimeter = 22.00 milliliter
23 kubikcentimeter = 23.00 milliliter
24 kubikcentimeter = 24.00 milliliter
25 kubikcentimeter = 25.00 milliliter
26 kubikcentimeter = 26.00 milliliter
27 kubikcentimeter = 27.00 milliliter
28 kubikcentimeter = 28.00 milliliter
29 kubikcentimeter = 29.00 milliliter
30 kubikcentimeter = 30.00 milliliter
31 kubikcentimeter = 31.00 milliliter
32 kubikcentimeter = 32.00 milliliter
33 kubikcentimeter = 33.00 milliliter
34 kubikcentimeter = 34.00 milliliter
35 kubikcentimeter = 35.00 milliliter
36 kubikcentimeter = 36.00 milliliter
37 kubikcentimeter = 37.00 milliliter
38 kubikcentimeter = 38.00 milliliter
39 kubikcentimeter = 39.00 milliliter
40 kubikcentimeter = 40.00 milliliter
41 kubikcentimeter = 41.00 milliliter
42 kubikcentimeter = 42.00 milliliter
43 kubikcentimeter = 43.00 milliliter
44 kubikcentimeter = 44.00 milliliter
45 kubikcentimeter = 45.00 milliliter
46 kubikcentimeter = 46.00 milliliter
47 kubikcentimeter = 47.00 milliliter
48 kubikcentimeter = 48.00 milliliter
49 kubikcentimeter = 49.00 milliliter
50 kubikcentimeter = 50.00 milliliter