Omvandla Volym


Hur många kubikdecimeter är 1 liter?
1 liter
=
1 kubikdecimeter
(utbyte liter och kubikdecimeter)
omvandla kalkylator
1 X = ???

liter

Den liter definierades som 1000 centimeter³

kubikdecimeter

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 liter = 1.00 kubikdecimeter
2 liter = 2.00 kubikdecimeter
3 liter = 3.00 kubikdecimeter
4 liter = 4.00 kubikdecimeter
5 liter = 5.00 kubikdecimeter
6 liter = 6.00 kubikdecimeter
7 liter = 7.00 kubikdecimeter
8 liter = 8.00 kubikdecimeter
9 liter = 9.00 kubikdecimeter
10 liter = 10.00 kubikdecimeter
11 liter = 11.00 kubikdecimeter
12 liter = 12.00 kubikdecimeter
13 liter = 13.00 kubikdecimeter
14 liter = 14.00 kubikdecimeter
15 liter = 15.00 kubikdecimeter
16 liter = 16.00 kubikdecimeter
17 liter = 17.00 kubikdecimeter
18 liter = 18.00 kubikdecimeter
19 liter = 19.00 kubikdecimeter
20 liter = 20.00 kubikdecimeter
21 liter = 21.00 kubikdecimeter
22 liter = 22.00 kubikdecimeter
23 liter = 23.00 kubikdecimeter
24 liter = 24.00 kubikdecimeter
25 liter = 25.00 kubikdecimeter
26 liter = 26.00 kubikdecimeter
27 liter = 27.00 kubikdecimeter
28 liter = 28.00 kubikdecimeter
29 liter = 29.00 kubikdecimeter
30 liter = 30.00 kubikdecimeter
31 liter = 31.00 kubikdecimeter
32 liter = 32.00 kubikdecimeter
33 liter = 33.00 kubikdecimeter
34 liter = 34.00 kubikdecimeter
35 liter = 35.00 kubikdecimeter
36 liter = 36.00 kubikdecimeter
37 liter = 37.00 kubikdecimeter
38 liter = 38.00 kubikdecimeter
39 liter = 39.00 kubikdecimeter
40 liter = 40.00 kubikdecimeter
41 liter = 41.00 kubikdecimeter
42 liter = 42.00 kubikdecimeter
43 liter = 43.00 kubikdecimeter
44 liter = 44.00 kubikdecimeter
45 liter = 45.00 kubikdecimeter
46 liter = 46.00 kubikdecimeter
47 liter = 47.00 kubikdecimeter
48 liter = 48.00 kubikdecimeter
49 liter = 49.00 kubikdecimeter
50 liter = 50.00 kubikdecimeter