Omvandla Volym


Hur många kubikdecimeter är 1 deciliter?
1 deciliter
=
0.1 kubikdecimeter
(utbyte deciliter och kubikdecimeter)
omvandla kalkylator
0.1 X = ???

deciliter

Den deciliter definierades som 1/10 liter (deci=1/10)

kubikdecimeter

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 deciliter = 0.100000 kubikdecimeter
2 deciliter = 0.200000 kubikdecimeter
3 deciliter = 0.300000 kubikdecimeter
4 deciliter = 0.400000 kubikdecimeter
5 deciliter = 0.500000 kubikdecimeter
6 deciliter = 0.600000 kubikdecimeter
7 deciliter = 0.700000 kubikdecimeter
8 deciliter = 0.800000 kubikdecimeter
9 deciliter = 0.900000 kubikdecimeter
10 deciliter = 1.00 kubikdecimeter
11 deciliter = 1.10 kubikdecimeter
12 deciliter = 1.20 kubikdecimeter
13 deciliter = 1.30 kubikdecimeter
14 deciliter = 1.40 kubikdecimeter
15 deciliter = 1.50 kubikdecimeter
16 deciliter = 1.60 kubikdecimeter
17 deciliter = 1.70 kubikdecimeter
18 deciliter = 1.80 kubikdecimeter
19 deciliter = 1.90 kubikdecimeter
20 deciliter = 2.00 kubikdecimeter
21 deciliter = 2.10 kubikdecimeter
22 deciliter = 2.20 kubikdecimeter
23 deciliter = 2.30 kubikdecimeter
24 deciliter = 2.40 kubikdecimeter
25 deciliter = 2.50 kubikdecimeter
26 deciliter = 2.60 kubikdecimeter
27 deciliter = 2.70 kubikdecimeter
28 deciliter = 2.80 kubikdecimeter
29 deciliter = 2.90 kubikdecimeter
30 deciliter = 3.00 kubikdecimeter
31 deciliter = 3.10 kubikdecimeter
32 deciliter = 3.20 kubikdecimeter
33 deciliter = 3.30 kubikdecimeter
34 deciliter = 3.40 kubikdecimeter
35 deciliter = 3.50 kubikdecimeter
36 deciliter = 3.60 kubikdecimeter
37 deciliter = 3.70 kubikdecimeter
38 deciliter = 3.80 kubikdecimeter
39 deciliter = 3.90 kubikdecimeter
40 deciliter = 4.00 kubikdecimeter
41 deciliter = 4.10 kubikdecimeter
42 deciliter = 4.20 kubikdecimeter
43 deciliter = 4.30 kubikdecimeter
44 deciliter = 4.40 kubikdecimeter
45 deciliter = 4.50 kubikdecimeter
46 deciliter = 4.60 kubikdecimeter
47 deciliter = 4.70 kubikdecimeter
48 deciliter = 4.80 kubikdecimeter
49 deciliter = 4.90 kubikdecimeter
50 deciliter = 5.00 kubikdecimeter