Omvandla Volym


Hur många kubikdecimeter är 1 centiliter?
1 centiliter
=
0.01 kubikdecimeter
(utbyte centiliter och kubikdecimeter)
omvandla kalkylator
0.01 X = ???

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)

kubikdecimeter

Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 centiliter = 0.010000 kubikdecimeter
2 centiliter = 0.020000 kubikdecimeter
3 centiliter = 0.030000 kubikdecimeter
4 centiliter = 0.040000 kubikdecimeter
5 centiliter = 0.050000 kubikdecimeter
6 centiliter = 0.060000 kubikdecimeter
7 centiliter = 0.070000 kubikdecimeter
8 centiliter = 0.080000 kubikdecimeter
9 centiliter = 0.090000 kubikdecimeter
10 centiliter = 0.100000 kubikdecimeter
11 centiliter = 0.110000 kubikdecimeter
12 centiliter = 0.120000 kubikdecimeter
13 centiliter = 0.130000 kubikdecimeter
14 centiliter = 0.140000 kubikdecimeter
15 centiliter = 0.150000 kubikdecimeter
16 centiliter = 0.160000 kubikdecimeter
17 centiliter = 0.170000 kubikdecimeter
18 centiliter = 0.180000 kubikdecimeter
19 centiliter = 0.190000 kubikdecimeter
20 centiliter = 0.200000 kubikdecimeter
21 centiliter = 0.210000 kubikdecimeter
22 centiliter = 0.220000 kubikdecimeter
23 centiliter = 0.230000 kubikdecimeter
24 centiliter = 0.240000 kubikdecimeter
25 centiliter = 0.250000 kubikdecimeter
26 centiliter = 0.260000 kubikdecimeter
27 centiliter = 0.270000 kubikdecimeter
28 centiliter = 0.280000 kubikdecimeter
29 centiliter = 0.290000 kubikdecimeter
30 centiliter = 0.300000 kubikdecimeter
31 centiliter = 0.310000 kubikdecimeter
32 centiliter = 0.320000 kubikdecimeter
33 centiliter = 0.330000 kubikdecimeter
34 centiliter = 0.340000 kubikdecimeter
35 centiliter = 0.350000 kubikdecimeter
36 centiliter = 0.360000 kubikdecimeter
37 centiliter = 0.370000 kubikdecimeter
38 centiliter = 0.380000 kubikdecimeter
39 centiliter = 0.390000 kubikdecimeter
40 centiliter = 0.400000 kubikdecimeter
41 centiliter = 0.410000 kubikdecimeter
42 centiliter = 0.420000 kubikdecimeter
43 centiliter = 0.430000 kubikdecimeter
44 centiliter = 0.440000 kubikdecimeter
45 centiliter = 0.450000 kubikdecimeter
46 centiliter = 0.460000 kubikdecimeter
47 centiliter = 0.470000 kubikdecimeter
48 centiliter = 0.480000 kubikdecimeter
49 centiliter = 0.490000 kubikdecimeter
50 centiliter = 0.500000 kubikdecimeter