Omvandla Yta


Hur många acre är 1 kvadratyard?
1 kvadratyard
=
0.00020660258469446 acre
(utbyte kvadratyard och acre)
omvandla kalkylator
0.00020660258469446 X = ???

kvadratyard

acre

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratyard = 0.000207 acre
2 kvadratyard = 0.000413 acre
3 kvadratyard = 0.000620 acre
4 kvadratyard = 0.000826 acre
5 kvadratyard = 0.001033 acre
6 kvadratyard = 0.001240 acre
7 kvadratyard = 0.001446 acre
8 kvadratyard = 0.001653 acre
9 kvadratyard = 0.001859 acre
10 kvadratyard = 0.002066 acre
11 kvadratyard = 0.002273 acre
12 kvadratyard = 0.002479 acre
13 kvadratyard = 0.002686 acre
14 kvadratyard = 0.002892 acre
15 kvadratyard = 0.003099 acre
16 kvadratyard = 0.003306 acre
17 kvadratyard = 0.003512 acre
18 kvadratyard = 0.003719 acre
19 kvadratyard = 0.003925 acre
20 kvadratyard = 0.004132 acre
21 kvadratyard = 0.004339 acre
22 kvadratyard = 0.004545 acre
23 kvadratyard = 0.004752 acre
24 kvadratyard = 0.004958 acre
25 kvadratyard = 0.005165 acre
26 kvadratyard = 0.005372 acre
27 kvadratyard = 0.005578 acre
28 kvadratyard = 0.005785 acre
29 kvadratyard = 0.005991 acre
30 kvadratyard = 0.006198 acre
31 kvadratyard = 0.006405 acre
32 kvadratyard = 0.006611 acre
33 kvadratyard = 0.006818 acre
34 kvadratyard = 0.007024 acre
35 kvadratyard = 0.007231 acre
36 kvadratyard = 0.007438 acre
37 kvadratyard = 0.007644 acre
38 kvadratyard = 0.007851 acre
39 kvadratyard = 0.008058 acre
40 kvadratyard = 0.008264 acre
41 kvadratyard = 0.008471 acre
42 kvadratyard = 0.008677 acre
43 kvadratyard = 0.008884 acre
44 kvadratyard = 0.009091 acre
45 kvadratyard = 0.009297 acre
46 kvadratyard = 0.009504 acre
47 kvadratyard = 0.009710 acre
48 kvadratyard = 0.009917 acre
49 kvadratyard = 0.010124 acre
50 kvadratyard = 0.010330 acre