Omvandla Yta


Hur många kvadratmile är 1 kvadratkilometer?
1 kvadratkilometer
=
0.38612334478575 kvadratmile
(utbyte kvadratkilometer och kvadratmile)
omvandla kalkylator
0.38612334478575 X = ???

kvadratkilometer

kvadratmile

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratkilometer = 0.386123 kvadratmile
2 kvadratkilometer = 0.772247 kvadratmile
3 kvadratkilometer = 1.16 kvadratmile
4 kvadratkilometer = 1.54 kvadratmile
5 kvadratkilometer = 1.93 kvadratmile
6 kvadratkilometer = 2.32 kvadratmile
7 kvadratkilometer = 2.70 kvadratmile
8 kvadratkilometer = 3.09 kvadratmile
9 kvadratkilometer = 3.48 kvadratmile
10 kvadratkilometer = 3.86 kvadratmile
11 kvadratkilometer = 4.25 kvadratmile
12 kvadratkilometer = 4.63 kvadratmile
13 kvadratkilometer = 5.02 kvadratmile
14 kvadratkilometer = 5.41 kvadratmile
15 kvadratkilometer = 5.79 kvadratmile
16 kvadratkilometer = 6.18 kvadratmile
17 kvadratkilometer = 6.56 kvadratmile
18 kvadratkilometer = 6.95 kvadratmile
19 kvadratkilometer = 7.34 kvadratmile
20 kvadratkilometer = 7.72 kvadratmile
21 kvadratkilometer = 8.11 kvadratmile
22 kvadratkilometer = 8.49 kvadratmile
23 kvadratkilometer = 8.88 kvadratmile
24 kvadratkilometer = 9.27 kvadratmile
25 kvadratkilometer = 9.65 kvadratmile
26 kvadratkilometer = 10.04 kvadratmile
27 kvadratkilometer = 10.43 kvadratmile
28 kvadratkilometer = 10.81 kvadratmile
29 kvadratkilometer = 11.20 kvadratmile
30 kvadratkilometer = 11.58 kvadratmile
31 kvadratkilometer = 11.97 kvadratmile
32 kvadratkilometer = 12.36 kvadratmile
33 kvadratkilometer = 12.74 kvadratmile
34 kvadratkilometer = 13.13 kvadratmile
35 kvadratkilometer = 13.51 kvadratmile
36 kvadratkilometer = 13.90 kvadratmile
37 kvadratkilometer = 14.29 kvadratmile
38 kvadratkilometer = 14.67 kvadratmile
39 kvadratkilometer = 15.06 kvadratmile
40 kvadratkilometer = 15.44 kvadratmile
41 kvadratkilometer = 15.83 kvadratmile
42 kvadratkilometer = 16.22 kvadratmile
43 kvadratkilometer = 16.60 kvadratmile
44 kvadratkilometer = 16.99 kvadratmile
45 kvadratkilometer = 17.38 kvadratmile
46 kvadratkilometer = 17.76 kvadratmile
47 kvadratkilometer = 18.15 kvadratmile
48 kvadratkilometer = 18.53 kvadratmile
49 kvadratkilometer = 18.92 kvadratmile
50 kvadratkilometer = 19.31 kvadratmile