Omvandla Hastighet


Hur många meter/sekund är 1 kilometer/timme?
1 kilometer/timme
=
0.27777777777778 meter/sekund
(utbyte kilometer/timme och meter/sekund)
omvandla kalkylator
0.27777777777778 X = ???

kilometer/timme

meter/sekund

1 kilometer/timme = 0.277778 meter/sekund
2 kilometer/timme = 0.555556 meter/sekund
3 kilometer/timme = 0.833333 meter/sekund
4 kilometer/timme = 1.11 meter/sekund
5 kilometer/timme = 1.39 meter/sekund
6 kilometer/timme = 1.67 meter/sekund
7 kilometer/timme = 1.94 meter/sekund
8 kilometer/timme = 2.22 meter/sekund
9 kilometer/timme = 2.50 meter/sekund
10 kilometer/timme = 2.78 meter/sekund
11 kilometer/timme = 3.06 meter/sekund
12 kilometer/timme = 3.33 meter/sekund
13 kilometer/timme = 3.61 meter/sekund
14 kilometer/timme = 3.89 meter/sekund
15 kilometer/timme = 4.17 meter/sekund
16 kilometer/timme = 4.44 meter/sekund
17 kilometer/timme = 4.72 meter/sekund
18 kilometer/timme = 5.00 meter/sekund
19 kilometer/timme = 5.28 meter/sekund
20 kilometer/timme = 5.56 meter/sekund
21 kilometer/timme = 5.83 meter/sekund
22 kilometer/timme = 6.11 meter/sekund
23 kilometer/timme = 6.39 meter/sekund
24 kilometer/timme = 6.67 meter/sekund
25 kilometer/timme = 6.94 meter/sekund
26 kilometer/timme = 7.22 meter/sekund
27 kilometer/timme = 7.50 meter/sekund
28 kilometer/timme = 7.78 meter/sekund
29 kilometer/timme = 8.06 meter/sekund
30 kilometer/timme = 8.33 meter/sekund
31 kilometer/timme = 8.61 meter/sekund
32 kilometer/timme = 8.89 meter/sekund
33 kilometer/timme = 9.17 meter/sekund
34 kilometer/timme = 9.44 meter/sekund
35 kilometer/timme = 9.72 meter/sekund
36 kilometer/timme = 10.00 meter/sekund
37 kilometer/timme = 10.28 meter/sekund
38 kilometer/timme = 10.56 meter/sekund
39 kilometer/timme = 10.83 meter/sekund
40 kilometer/timme = 11.11 meter/sekund
41 kilometer/timme = 11.39 meter/sekund
42 kilometer/timme = 11.67 meter/sekund
43 kilometer/timme = 11.94 meter/sekund
44 kilometer/timme = 12.22 meter/sekund
45 kilometer/timme = 12.50 meter/sekund
46 kilometer/timme = 12.78 meter/sekund
47 kilometer/timme = 13.06 meter/sekund
48 kilometer/timme = 13.33 meter/sekund
49 kilometer/timme = 13.61 meter/sekund
50 kilometer/timme = 13.89 meter/sekund