Omvandla Vikt


Hur många ounce är 1 gram?
1 gram
=
0.035273368606702 ounce
(utbyte gram och ounce)
omvandla kalkylator
0.035273368606702 X = ???

gram

ounce

1 gram = 0.035273 ounce
2 gram = 0.070547 ounce
3 gram = 0.105820 ounce
4 gram = 0.141093 ounce
5 gram = 0.176367 ounce
6 gram = 0.211640 ounce
7 gram = 0.246914 ounce
8 gram = 0.282187 ounce
9 gram = 0.317460 ounce
10 gram = 0.352734 ounce
11 gram = 0.388007 ounce
12 gram = 0.423280 ounce
13 gram = 0.458554 ounce
14 gram = 0.493827 ounce
15 gram = 0.529101 ounce
16 gram = 0.564374 ounce
17 gram = 0.599647 ounce
18 gram = 0.634921 ounce
19 gram = 0.670194 ounce
20 gram = 0.705467 ounce
21 gram = 0.740741 ounce
22 gram = 0.776014 ounce
23 gram = 0.811287 ounce
24 gram = 0.846561 ounce
25 gram = 0.881834 ounce
26 gram = 0.92 ounce
27 gram = 0.95 ounce
28 gram = 0.99 ounce
29 gram = 1.02 ounce
30 gram = 1.06 ounce
31 gram = 1.09 ounce
32 gram = 1.13 ounce
33 gram = 1.16 ounce
34 gram = 1.20 ounce
35 gram = 1.23 ounce
36 gram = 1.27 ounce
37 gram = 1.31 ounce
38 gram = 1.34 ounce
39 gram = 1.38 ounce
40 gram = 1.41 ounce
41 gram = 1.45 ounce
42 gram = 1.48 ounce
43 gram = 1.52 ounce
44 gram = 1.55 ounce
45 gram = 1.59 ounce
46 gram = 1.62 ounce
47 gram = 1.66 ounce
48 gram = 1.69 ounce
49 gram = 1.73 ounce
50 gram = 1.76 ounce