Omvandla Volym


Hur många gallon (us) är 1 milliliter?
1 milliliter
=
0.00026417287472922 gallon (us)
(utbyte milliliter och gallon (us))
omvandla kalkylator
0.00026417287472922 X = ???

milliliter

Den milliliter definierades som1/1000 liter (milli=1/1000)

gallon (us)

Den US gallon definierades som 231 inchcentimeter³.
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 milliliter = 0.000264 gallon (us)
2 milliliter = 0.000528 gallon (us)
3 milliliter = 0.000793 gallon (us)
4 milliliter = 0.001057 gallon (us)
5 milliliter = 0.001321 gallon (us)
6 milliliter = 0.001585 gallon (us)
7 milliliter = 0.001849 gallon (us)
8 milliliter = 0.002113 gallon (us)
9 milliliter = 0.002378 gallon (us)
10 milliliter = 0.002642 gallon (us)
11 milliliter = 0.002906 gallon (us)
12 milliliter = 0.003170 gallon (us)
13 milliliter = 0.003434 gallon (us)
14 milliliter = 0.003698 gallon (us)
15 milliliter = 0.003963 gallon (us)
16 milliliter = 0.004227 gallon (us)
17 milliliter = 0.004491 gallon (us)
18 milliliter = 0.004755 gallon (us)
19 milliliter = 0.005019 gallon (us)
20 milliliter = 0.005283 gallon (us)
21 milliliter = 0.005548 gallon (us)
22 milliliter = 0.005812 gallon (us)
23 milliliter = 0.006076 gallon (us)
24 milliliter = 0.006340 gallon (us)
25 milliliter = 0.006604 gallon (us)
26 milliliter = 0.006868 gallon (us)
27 milliliter = 0.007133 gallon (us)
28 milliliter = 0.007397 gallon (us)
29 milliliter = 0.007661 gallon (us)
30 milliliter = 0.007925 gallon (us)
31 milliliter = 0.008189 gallon (us)
32 milliliter = 0.008454 gallon (us)
33 milliliter = 0.008718 gallon (us)
34 milliliter = 0.008982 gallon (us)
35 milliliter = 0.009246 gallon (us)
36 milliliter = 0.009510 gallon (us)
37 milliliter = 0.009774 gallon (us)
38 milliliter = 0.010039 gallon (us)
39 milliliter = 0.010303 gallon (us)
40 milliliter = 0.010567 gallon (us)
41 milliliter = 0.010831 gallon (us)
42 milliliter = 0.011095 gallon (us)
43 milliliter = 0.011359 gallon (us)
44 milliliter = 0.011624 gallon (us)
45 milliliter = 0.011888 gallon (us)
46 milliliter = 0.012152 gallon (us)
47 milliliter = 0.012416 gallon (us)
48 milliliter = 0.012680 gallon (us)
49 milliliter = 0.012944 gallon (us)
50 milliliter = 0.013209 gallon (us)