Omvandla Yta


Hur många kvadratcentimeter är 1 kvadratmillimeter?
1 kvadratmillimeter
=
0.01 kvadratcentimeter
(utbyte kvadratmillimeter och kvadratcentimeter)
omvandla kalkylator
0.01 X = ???

kvadratmillimeter

kvadratcentimeter

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratmillimeter = 0.010000 kvadratcentimeter
2 kvadratmillimeter = 0.020000 kvadratcentimeter
3 kvadratmillimeter = 0.030000 kvadratcentimeter
4 kvadratmillimeter = 0.040000 kvadratcentimeter
5 kvadratmillimeter = 0.050000 kvadratcentimeter
6 kvadratmillimeter = 0.060000 kvadratcentimeter
7 kvadratmillimeter = 0.070000 kvadratcentimeter
8 kvadratmillimeter = 0.080000 kvadratcentimeter
9 kvadratmillimeter = 0.090000 kvadratcentimeter
10 kvadratmillimeter = 0.100000 kvadratcentimeter
11 kvadratmillimeter = 0.110000 kvadratcentimeter
12 kvadratmillimeter = 0.120000 kvadratcentimeter
13 kvadratmillimeter = 0.130000 kvadratcentimeter
14 kvadratmillimeter = 0.140000 kvadratcentimeter
15 kvadratmillimeter = 0.150000 kvadratcentimeter
16 kvadratmillimeter = 0.160000 kvadratcentimeter
17 kvadratmillimeter = 0.170000 kvadratcentimeter
18 kvadratmillimeter = 0.180000 kvadratcentimeter
19 kvadratmillimeter = 0.190000 kvadratcentimeter
20 kvadratmillimeter = 0.200000 kvadratcentimeter
21 kvadratmillimeter = 0.210000 kvadratcentimeter
22 kvadratmillimeter = 0.220000 kvadratcentimeter
23 kvadratmillimeter = 0.230000 kvadratcentimeter
24 kvadratmillimeter = 0.240000 kvadratcentimeter
25 kvadratmillimeter = 0.250000 kvadratcentimeter
26 kvadratmillimeter = 0.260000 kvadratcentimeter
27 kvadratmillimeter = 0.270000 kvadratcentimeter
28 kvadratmillimeter = 0.280000 kvadratcentimeter
29 kvadratmillimeter = 0.290000 kvadratcentimeter
30 kvadratmillimeter = 0.300000 kvadratcentimeter
31 kvadratmillimeter = 0.310000 kvadratcentimeter
32 kvadratmillimeter = 0.320000 kvadratcentimeter
33 kvadratmillimeter = 0.330000 kvadratcentimeter
34 kvadratmillimeter = 0.340000 kvadratcentimeter
35 kvadratmillimeter = 0.350000 kvadratcentimeter
36 kvadratmillimeter = 0.360000 kvadratcentimeter
37 kvadratmillimeter = 0.370000 kvadratcentimeter
38 kvadratmillimeter = 0.380000 kvadratcentimeter
39 kvadratmillimeter = 0.390000 kvadratcentimeter
40 kvadratmillimeter = 0.400000 kvadratcentimeter
41 kvadratmillimeter = 0.410000 kvadratcentimeter
42 kvadratmillimeter = 0.420000 kvadratcentimeter
43 kvadratmillimeter = 0.430000 kvadratcentimeter
44 kvadratmillimeter = 0.440000 kvadratcentimeter
45 kvadratmillimeter = 0.450000 kvadratcentimeter
46 kvadratmillimeter = 0.460000 kvadratcentimeter
47 kvadratmillimeter = 0.470000 kvadratcentimeter
48 kvadratmillimeter = 0.480000 kvadratcentimeter
49 kvadratmillimeter = 0.490000 kvadratcentimeter
50 kvadratmillimeter = 0.500000 kvadratcentimeter