Omvandla Yta


Hur många kvadrattum är 1 kvadratcentimeter?
1 kvadratcentimeter
=
0.15500031000062 kvadrattum
(utbyte kvadratcentimeter och kvadrattum)
omvandla kalkylator
0.15500031000062 X = ???

kvadratcentimeter

kvadrattum

Yta definieras som A X B eller i distans kvadrat. Ytan metriska storlekar (kvadratcentimeter, kvadratmeter, Ares, hektar etc) är således härrör från metriska mått längdmeter.
1 kvadratcentimeter = 0.155000 kvadrattum
2 kvadratcentimeter = 0.310001 kvadrattum
3 kvadratcentimeter = 0.465001 kvadrattum
4 kvadratcentimeter = 0.620001 kvadrattum
5 kvadratcentimeter = 0.775002 kvadrattum
6 kvadratcentimeter = 0.93 kvadrattum
7 kvadratcentimeter = 1.09 kvadrattum
8 kvadratcentimeter = 1.24 kvadrattum
9 kvadratcentimeter = 1.40 kvadrattum
10 kvadratcentimeter = 1.55 kvadrattum
11 kvadratcentimeter = 1.71 kvadrattum
12 kvadratcentimeter = 1.86 kvadrattum
13 kvadratcentimeter = 2.02 kvadrattum
14 kvadratcentimeter = 2.17 kvadrattum
15 kvadratcentimeter = 2.33 kvadrattum
16 kvadratcentimeter = 2.48 kvadrattum
17 kvadratcentimeter = 2.64 kvadrattum
18 kvadratcentimeter = 2.79 kvadrattum
19 kvadratcentimeter = 2.95 kvadrattum
20 kvadratcentimeter = 3.10 kvadrattum
21 kvadratcentimeter = 3.26 kvadrattum
22 kvadratcentimeter = 3.41 kvadrattum
23 kvadratcentimeter = 3.57 kvadrattum
24 kvadratcentimeter = 3.72 kvadrattum
25 kvadratcentimeter = 3.88 kvadrattum
26 kvadratcentimeter = 4.03 kvadrattum
27 kvadratcentimeter = 4.19 kvadrattum
28 kvadratcentimeter = 4.34 kvadrattum
29 kvadratcentimeter = 4.50 kvadrattum
30 kvadratcentimeter = 4.65 kvadrattum
31 kvadratcentimeter = 4.81 kvadrattum
32 kvadratcentimeter = 4.96 kvadrattum
33 kvadratcentimeter = 5.12 kvadrattum
34 kvadratcentimeter = 5.27 kvadrattum
35 kvadratcentimeter = 5.43 kvadrattum
36 kvadratcentimeter = 5.58 kvadrattum
37 kvadratcentimeter = 5.74 kvadrattum
38 kvadratcentimeter = 5.89 kvadrattum
39 kvadratcentimeter = 6.05 kvadrattum
40 kvadratcentimeter = 6.20 kvadrattum
41 kvadratcentimeter = 6.36 kvadrattum
42 kvadratcentimeter = 6.51 kvadrattum
43 kvadratcentimeter = 6.67 kvadrattum
44 kvadratcentimeter = 6.82 kvadrattum
45 kvadratcentimeter = 6.98 kvadrattum
46 kvadratcentimeter = 7.13 kvadrattum
47 kvadratcentimeter = 7.29 kvadrattum
48 kvadratcentimeter = 7.44 kvadrattum
49 kvadratcentimeter = 7.60 kvadrattum
50 kvadratcentimeter = 7.75 kvadrattum